Producera egen el

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du som privatperson eller verksamhetsutövare kan själv producera el. Det vanligaste är att det sker med solceller, men det kan även handla om vind- eller vattenkraft. Vi hjälper dig att ansluta din egenproducerade el till elnätet.

Solceller

Om du installerar en anläggning för produktion ska installatören anmäla det till oss på Lidköping Elnät. Efter anmälan kommer vi och byter din elmätare till en som mäter både konsumtion och produktion.

Mikroproducent eller elproducent?

För att det ska räknas som mikroproduktion ska produktionsanläggningen ha en mätarsäkring på högst 63A, den installerade effekten får vara högst 43,5 kW, och du ska producera mindre el än du konsumerar sett över ett kalenderår. Producerar du mer är du elproducent.

En elmätare men två abonnemang

När du har fått din nya mätare installerad behöver du ett nytt abonnemang för din elproduktion. Du kommer bara att ha en elmätare men två abonnemang, ett för produktionen och ett för konsumtionen. Ditt konsumtionsabonnemang förblir oförändrat om du är mikroproducent, det vill säga du behöver fortfarande betala nätavgift för den el som du tar ut från nätet. För ditt produktionsabonnemang däremot behöver du inte betala någon nätavgift alls.

Du får ersättning för ditt bidrag till nätnyttan

Den el som förs ut på elnätet av det du producerar, ersätter vi enligt den så kallade nätnyttan som du då bidrar till. I och med att du överför el till nätet minskar du de förluster av el som elnätsbolaget får när de transporterar el i nätet. Vi ersätter dig enligt gällande prislista för denna nätnytta, och för närvarande är det 2,7 öre per kilowattimme (kWh).

Information om din överproduktion som matats in på elnätet hittar du på Mina sidor – Se din elförbrukning online, lidkopingelnat.energiinfo.se.

Nätnyttoersättning betalas ut genom att vi i samband med ordinarie fakturering, gör en så kallad självfaktura åt dig, som står med på ordinarie faktura.
Vi kontrollerar med momsregistret och om du inte är registrerad för moms så lägger vi inte moms på självfakturan, om du är momsregistrerad skall det anmälas skriftligt till oss.

Det är du som producent som är ansvarig för självfakturan och den anses som godkänd om vi inte fått invändningar mot densamma inom två veckor efter mottagandet.

 

Avgifter

Över 1,5 MW
Under 1,5MW
Mikroproduktion
Fast avgift / år
3 000 kr
103 kr/kW
Fast avgift / år
2 200 kr
0 kr/kw
Fast avgift / år
0 kr
0 kr/kW
Rörlig avgift
1,1 öre/kWh
Rörlig avgift
0 öre/kWh
Rörlig avgift
0 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Skatteregler och momsbefrielse

Skatteverkets webbsida kan du läsa om skattereglerna för mikroproduktion för privatpersoner.

Sedan slutet av 1 januari 2017 gäller nya regler för moms, som innebär att du som har en försäljning där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår befrias från moms. Läs mer på Skatteverkets webbsida.

Om du vill sälja el

Om du vill sälja överskottet av din mikroproduktion vänder du dig till ett elhandelsföretag.

Över 1,5 MW
Under 1,5MW
Mikroproduktion
Fast avgift / år
3 000 kr
103 kr/kW
Fast avgift / år
2 200 kr
0 kr/kw
Fast avgift / år
0 kr
0 kr/kW
Rörlig avgift
1,1 öre/kWh
Rörlig avgift
0 öre/kWh
Rörlig avgift
0 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan