Producera egen el

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du som privatperson eller verksamhetsutövare kan själv producera el. Det vanligaste är att det sker med solceller, men det kan även handla om vind- eller vattenkraft. Se till att göra rätt från början och ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar i egen småskalig elproduktion.

Om du installerar en anläggning för produktion ska installatören anmäla det till oss på Lidköping Elnät. Efter anmälan kommer vi och byter din elmätare till en som mäter både konsumtion och produktion.

Innan du köper produktionsanläggning

Innan du köper en produktionsanläggning vill vi att du kontaktar oss.
Det är för att du ska få en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen.
Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Därefter ansvarar du själv för att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör.
Elinstallatören meddelar oss när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet.

Checklista
• Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
• Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
• Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
• Kontakta oss innan du gör din investering.
• När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
• Om din nuvarande anläggning behöver byggas om utför vi det.
• Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
• Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
• Om du säljer överskottselen kan du ha rätt till skattereduktion.

Mikroproduktion

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk, vilket minskar behovet av att köpa el.
Produktionen som du släpper ut på nätet skall vara mindre än den el du konsumerar från nätet sett över ett kalenderår.

Din elanläggning ska ha en mätarsäkring på högst 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.
Producerar du mer eller har större mätarsäkring räknas du som elproducent under 1500 kW.

Du kommer bara att ha en elmätare men två abonnemang. Ditt konsumtionsabonnemang förblir oförändrat om du är mikroproducent, det vill säga du behöver fortfarande betala nätavgift för den el som du tar ut från nätet. För ditt produktionsabonnemang däremot behöver du inte betala någon nätavgift alls.

Överskottsel

Den el du producerar och för ut på nätet får du ersättning för, så kallad nätnytta. Vi ersätter dig enligt gällande prislista.

Om du vill sälja överskottet av din mikroproduktion vänder du dig till ett elhandelsföretag.

Information om din överproduktion som matats in på elnätet hittar du på Mina sidor – Se din elförbrukning online, lidkopingelnat.energiinfo.se.
För att få nätnyttoersättning behöver du skicka en faktura till oss.

Vår fakturaadress är:

Lidköpings kommun
Leverantörsfakturor
Box 623
531 16 LIDKÖPING
Beställningsreferens: ZLTSJOAR

Du väljer själv om och hur ofta du vill fakturera oss din nätnytta. För mer information, följ länken och klicka in under fliken faktura.

Avgifter och ersättning

Över 1,5 MW
Under 1,5MW
Mikroproduktion
Fast avgift / år
3 000 kr
103 kr/kW
Fast avgift / år
2 200 kr
0 kr/kw
Fast avgift / år
0 kr
0 kr/kW
Rörlig avgift
1,1 öre/kWh
Rörlig avgift
0 öre/kWh
Rörlig avgift
0 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh
Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Skatteregler och momsbefrielse

Skatteverkets webbsida kan du läsa om skattereglerna för mikroproduktion för privatpersoner.

Du som har en försäljning där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. Läs mer på Skatteverkets webbsida.

Innan du köper en produktionsanläggning vill vi att du kontaktar oss.
Det är för att du ska få en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen.
Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Därefter ansvarar du själv för att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör.
Elinstallatören meddelar oss när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet.

Checklista
• Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
• Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
• Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
• Kontakta oss innan du gör din investering.
• När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
• Om din nuvarande anläggning behöver byggas om utför vi det.
• Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
• Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
• Om du säljer överskottselen kan du ha rätt till skattereduktion.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan