Elnätsavgifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

När du som kund ingår avtal med Lidköping Elnät innebär det att vi båda förbinder oss att följa de beslutade avgifter och allmänna avtalsvillkor som gäller vid den aktuella tidpunkten.

El Elnät Elstolpe

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget (Lidköping Elnät).
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se förklaring under fliken Energiskatt nedan.

Läs mer om elnätsavgifter och allmänna avtalsvillkor under flikarna Privatpersoner respektive Företag nedan.

Nätavgifter Privatpersoner 2019

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Elnätsavgifter 2019

Abonnemang
kronor/år exkl.moms
kronor/år inkl.moms
Lägenhet8511064
Övriga 16A20372546
20A29813726
25A37714714
35A57997249
50A822910286
63A1094913686

Elöverföring lågspänning 2019
6,2 öre/kWh exkl. moms (7,75 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner fr.o.m. 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2)

Informationsblad om elkostnader

Organisationen Svensk Energi har ett informationsblad om elkostnader

För utskrift

Elnät kundinformation 2019 Svenska, PDF

 

Nätavgifter Företag 2019

Elnätavgifter, säkringstaxa

Abonnemang
Kronor/år exkl.moms
Kornor/år inkl.moms
Lägenhet8511064
Övriga 16A20372546
20A29813726
25A37714714
35A57997249
50A822910286
63A1094913686
80A1444018050
100A1893423668
125A2379429743
160A3122139026
200A3986249828

Elöverföring lågspänning
6,2 öre/kWh exkl. moms (7,75 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Elnätavgifter lågspänning, effekttaxa – NEF
(mätarsäkring högre än 200A)

Leveransspänning 400/230 V

Årliga Avgifter
 
Årsavgift4507 kr
Effektavgift427 kr/kW
Elöverföring höglast november-mars, måndag-fredag 06-229,0 öre/kWh
Elöverföring övrig tid3,0 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50 procent427 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Nätavgifter Lågspänning effekttaxa 2019
Tillämpningsbestämmelser Lågspänning effekttaxa

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för näringsidkare:

NÄT-2012-N-Näringsidkare-rev

Nätavgifter högspänning, effekttaxa – NEH

Leveransspänning 10 kV

Årliga avgifter
 
Årsavgift19 228
Effektavgift387 kr/kW
Elöverföring höglast november-mars. måndag-fredag 06-226,0 öre/kWh
Elöverföring övrig tid2,4 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50 procent387 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Nätavgifter Högspänning 2019
Tillämpningsbestämmelser Nätavgifter Högspänning

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för högspänning: NÄT-2012-H-Högspänning-rev

Mätarsäkring

En mätarsäkring är ett skydd för din elanläggning och förhindrar att anläggningen överbelastas. Säkringen bryter strömmen ifall den blir för hög. Det kan hända vid exempelvis en kortslutning, som i värsta fall annars hade kunnat leda till en brand.

En huvudsäkring begränsar också hur mycket ström du kan ta ut vid ett specifikt tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta intill elmätaren. De vanligaste säkringsnivåerna för villor är 16, 20 eller 25 ampere. Är du osäker på valet av huvudsäkring, kontakta en behörig elinstallatör som kan hjälpa dig att se över din elanläggning.

Hur kan jag själv testa vilken säkring jag behöver?

För att komma fram till vilken storlek på huvudsäkringen som du behöver kan du testa själv genom att byta dina mätarsäkringar till en storlek mindre än den du redan har. Att byta mätarsäkringar går alltså att göra utan att byta bottenkontakten, som kräver en elinstallatör med behörighet. Om säkringarna inte går sönder kan du anta att du klarar dig med en lägre huvudsäkring och du kan då kontakta en behörig elinstallatör för att byta till en lägre säkring. Ett annat sätt att ta reda på vilken storlek som är optimal för din anläggning är att låta en elinstallatör se över den och göra en bedömning om du har rätt huvudsäkring.

Vem meddelar byte av mätarsäkring?

Det är elinstallatören som meddelar bytet till elnätsföretaget, alltså till Lidköping Elnät, efter att bytet av säkring är gjort. Därefter ändrar vi på Lidköping Elnät din elnätsavgift.

Energiskatt

Energiskatten för 2019 är 34,7 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms).
Från och med 1 januari 2018 betalas energiskatten genom din elnätsfaktura. Innan år 2018 betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Frivillig skattskyldighet

Elanvändare som begär att Energiskatten för el inte ska påföras enligt Lag om skatt på energi, 11 kap. ska lämna en försäkran till Elnätsföretaget om egen frivillig skattskyldighet. Tag kontakt med oss så skickar vi ut underlag. Läs mer på Skatteverkets webbsida.

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Elnätsavgifter 2019

Abonnemang
kronor/år exkl.moms
kronor/år inkl.moms
Lägenhet8511064
Övriga 16A20372546
20A29813726
25A37714714
35A57997249
50A822910286
63A1094913686

Elöverföring lågspänning 2019
6,2 öre/kWh exkl. moms (7,75 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner fr.o.m. 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2)

Informationsblad om elkostnader

Organisationen Svensk Energi har ett informationsblad om elkostnader

För utskrift

Elnät kundinformation 2019 Svenska, PDF

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen