Elnätsavgifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

När du som kund ingår avtal med Lidköping Elnät innebär det att vi båda förbinder oss att följa de beslutade avgifter och allmänna avtalsvillkor som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Läs mer om elnätsavgifter och allmänna avtalsvillkor under flikarna Privatpersoner respektive Företag nedan.

Nätavgifter Privatpersoner 2020

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Elnätsavgifter 2020

Abonnemang
Kronor/år exkl.moms
Kronor/år inkl.moms
Lägenhet8751094
Övriga 16A20952619
20A30663833
25A38784848
35A59647455
50A846310579
63A1126014075

Elöverföring lågspänning 2020
6,4 öre/kWh exkl. moms (8,0 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 315 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner fr.o.m. 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2)

Informationsblad om elkostnader

Organisationen Svensk Energi har ett informationsblad om elkostnader

För utskrift

Kundinformation Elnät 2020 Engelska

Kundinformation Elnät 2020 Svenska

 

 

Nätavgifter Privatpersoner 2021

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Elnätsavgifter 2021

Abonnemang
Kr/år exkl. moms
Kr/år inkl. moms
Lägenhet9131141
16 A21852731
20 A31983998
25 A40455056
35 A62207775
50 A882711034
63 A1174414680

Elöverföring lågspänning 2021
6,7 öre/kWh exkl. moms (8,37 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner fr.o.m. 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2)

Informationsblad om elkostnader

Organisationen Svensk Energi har ett informationsblad om elkostnader

Nätavgifter Företag 2020

Elnätavgifter, säkringstaxa

Abonnemang
kronor/år exkl.moms
kronor/år inkl.moms
Lägenhet8751094
Övriga 16A20952619
20A30663833
25A38784848
35A59647455
50A846310579
63A1126014075
80A1485018563
100A1947224340
125A2447030588
160A3210840135
200A4099451243

Elöverföring lågspänning
6,4 öre/kWh exkl. moms (8,0 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 315 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Kundinformation Elnät 2020 Svenska

Elnätavgifter lågspänning, effekttaxa – NEF
(mätarsäkring högre än 200A)

Leveransspänning 400/230 V

Årliga Avgifter
 
Årsavgift4638 kr
Effektavgift441 kr/kW
Elöverföring höglast november-mars, måndag-fradag 06-229,3 öre/kWh
Elöverföring övrig tid3,0 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50%441 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 315 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Nätavgifter lågspänning 2020
Tillämpningsbestämmelser Lågspänning effekttaxa

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för näringsidkare:

NÄT-2012-N-Näringsidkare-rev

Nätavgifter högspänning, effekttaxa – NEH

Leveransspänning 10 kV

Årliga Avgifter
 
Årsavgift19467 kr
Effektavgift401 kr/kW
Elöverföring höglast november-mars. måndag-fredag 06-226,2 öre/kWh
Elöverföring över tid2,4 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50%401 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 315 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Nätavgifter högspänning 2020
Tillämpningsbestämmelser Nätavgifter Högspänning

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för högspänning: NÄT-2012-H-Högspänning-rev

 

Nätavgifter Företag 2021

Elnätavgifter, säkringstaxa

Abonnemang
Kr/år exkl. moms
Kr/år inkl. moms
Lägenhet9131141
16 A21852731
20 A31983998
25 A40455056
35 A62207775
50 A882711034
63 A1174414680
80 A1548919361
100 A2030925386
125 A2552231903
160 A3348941861
200 A4275753446

Elöverföring lågspänning
6,7 öre/kWh exkl. moms (8,37 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Elnätavgifter lågspänning, effekttaxa – NEF
(mätarsäkring högre än 200A)

Leveransspänning 400/230 V

Årliga avgifter
 
Årsavgift4842 kr/år
Effektavgift461 kr/kW
Elöverföring höglast. Nov-mars, månd-fre 06-229,8 öre/kWh
Elöverföring övrig tid3,1 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50%461 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för näringsidkare:

NÄT-2012-N-Näringsidkare-rev 

Tillämpningsbestämmelser för nätavgifter lågspänning, effekttaxa

 1. Den abonnerade effekten skall väljas så stor att den klarar det effektbehov som kunden har behov av.
 2.  Abonnemangets storlek skall fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut om inte annat överenskommes. Höjning av den abonnerade effekten får ske efter tillstånd av nätägaren upp till den nivå som anslutningsavgift är erlagd till. Abonnerad effekt justeras efter föregående års effekt.
 3. Effektavgift debiteras på helår med preliminära fakturor om 1/12 av årsavgiften per månad. Avgiften beräknas på det högsta enskilda timvärdet under året (kWh/h). Justering sker på slutfaktura för året.
 4. Om uttag sker utöver effekt som anslutningsavgift är erlagd till, debiteras förhöjd effektavgift för den del som överstiger. Denna avgift är 200 % av normal abonnemangsavgift.
 5. Tariffen omfattar leverans av reaktiv effekt intill en nedan angiven gräns, som anger förhållandet mellan det högsta under året förekommande värdet på uttagen reaktiv entimmeseffekt i kVAr och uttagen effekt i kW. Gränsen är 50 %. Om gränsen överskrids debiteras särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt nättariffen. Avräkning sker på slutfaktura för året.
 6.  Angivna klockslag avser svensk normaltid.
 7. Betalningen skall vara nätägaren tillhanda senast på den i fakturan angivna betalningsdagen. Vi följer allmänna avtalsvillkor som finns att läsa på vår hemsida lidkopingelnat.se på sidan Elnätavgifter under fliken Nätavgifter Företag.

Nätavgifter högspänning, effekttaxa – NEH

Leveransspänning 10 kV

Årliga avgifter
 
Årsavgift20324 kr/år
Effektavgift419 kr/kW
Elöverföring höglast nov-mar, månd-fred 06-226,5 öre/kWh
Elöverföring övrig tid2,5 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50%419 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för högspänning: NÄT-2012-H-Högspänning-rev

Tillämpningsbestämmelser för nätavgifter högspänning

 1.  Den abonnerade effekten skall väljas så stor att den klarar det effektbehov som kunden har behov av.
 2.  Abonnemangets storlek skall fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut om inte annat överenskommes. Höjning av den abonnerade effekten får ske efter tillstånd av nätägaren upp till den nivå som anslutningsavgift är erlagd till. Abonnerad effekt justeras efter föregående års effekt.
 3. Effektavgift debiteras på helår med preliminära fakturor om 1/12 av årsavgiften per månad. Avgiften beräknas på det högsta enskilda timvärdet under året (kWh/h). Justering sker på slutfaktura för året.
 4. Om uttag sker utöver effekt som anslutningsavgift är erlagd till, debiteras förhöjd effektavgift för den del som överstiger. Denna avgift är 200 % av normal abonnemangsavgift.
 5. Tariffen omfattar leverans av reaktiv effekt intill en nedan angiven gräns, som anger förhållandet mellan det högsta under året förekommande värdet på uttagen reaktiv entimmeseffekt i kVAr och uttagen effekt i kW. Gränsen är 50 %. Om gränsen överskrids debiteras särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt nättariffen. Avräkning sker på slutfaktura för året.
 6. Angivna klockslag avser svensk normaltid.
 7. Betalningen skall vara nätägaren tillhanda senast på den i fakturan angivna betalningsdagen. Vi följer allmänna avtalsvillkor som finns att läsa på vår hemsida på sidan Elnätavgifter under fliken Nätavgifter Företag.

Mätarsäkring

Mätarsäkringens storlek ligger till grund för den fasta abonnemangsavgiften. Säkringen begränsar hur mycket ström du kan ta ut vid ett specifikt tillfälle. Mätarsäkringen sitter ofta intill elmätaren. De vanligaste säkringsnivåerna för villor är 16, 20 eller 25 ampere. Är du osäker på valet av mätarsäkring, kontakta en behörig elinstallatör som kan hjälpa dig att se över din elanläggning.

En mätarsäkring är också ett skydd för din elanläggning och förhindrar att anläggningen överbelastas. Säkringen bryter strömmen ifall den blir för hög. Det kan hända vid exempelvis en kortslutning, som i värsta fall annars hade kunnat leda till en brand.

Hur kan jag själv testa vilken säkring jag behöver?

För att komma fram till vilken storlek på mätarsäkringen som du behöver kan du testa själv genom att byta dina säkringar till en storlek mindre än den du redan har. Att byta mätarsäkringar går alltså att göra utan att byta bottenkontakten, som kräver en elinstallatör med behörighet. Om säkringarna inte går sönder kan du anta att du klarar dig med en lägre mätarsäkring och du kan då kontakta en behörig elinstallatör för att byta till en lägre säkring. Ett annat sätt att ta reda på vilken storlek som är optimal för din anläggning är att låta en elinstallatör se över den och göra en bedömning om du har rätt huvudsäkring.

Vem meddelar byte av mätarsäkring?

Det är elinstallatören som meddelar bytet till elnätsföretaget, alltså till Lidköping Elnät, efter att bytet av säkring är gjort. Därefter ändrar vi på Lidköping Elnät din abonnemangsavgift.

Energiskatt

Energiskatten för 2020 är 44,35 öre/kWh (35,13 öre/kWh exklusive moms).
Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Energiskatten för 2021 är 44,50 öre/kWh (35,60 öre/kWh exklusive moms).
Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Frivillig skattskyldighet

Elanvändare som begär att Energiskatten för el inte ska påföras enligt Lag om skatt på energi, 11 kap. ska lämna en försäkran till Elnätsföretaget om egen frivillig skattskyldighet. Tag kontakt med oss så skickar vi ut underlag. Läs mer på Skatteverkets webbsida.

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Elnätsavgifter 2020

Abonnemang
Kronor/år exkl.moms
Kronor/år inkl.moms
Lägenhet8751094
Övriga 16A20952619
20A30663833
25A38784848
35A59647455
50A846310579
63A1126014075

Elöverföring lågspänning 2020
6,4 öre/kWh exkl. moms (8,0 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 315 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner fr.o.m. 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2)

Informationsblad om elkostnader

Organisationen Svensk Energi har ett informationsblad om elkostnader

För utskrift

Kundinformation Elnät 2020 Engelska

Kundinformation Elnät 2020 Svenska