Elnätsavgifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Elnätsavgifter

När du som kund ingår avtal med Lidköping Elnät innebär det att vi båda förbinder oss att följa de beslutade avgifter och allmänna avtalsvillkor som gäller vid den aktuella tidpunkten.

El Elnät Elstolpe

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget (Lidköping Elnät).
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se förklaring under fliken Energiskatt nedan.

Läs mer om elnätsavgifter och allmänna avtalsvillkor under flikarna Privatpersoner respektive Företag nedan.

Nätavgifter Privatpersoner 2018

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Elnätsavgifter 2018

Abonnemang
kronor/år exkl. moms
kronor/år inkl. moms
Lägenhet8251 031
Övriga 16A1 9762 470
20A2 8913 614
25A3 6564 570
35A5 6217 026
50A7 9779 971
63A10 61113 264

Elöverföring lågspänning 2018
6 öre/kWh exkl. moms (7,5 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner: NÄT 2012 K Konsument (rev)

Informationsblad om elkostnader

Organisationen Svensk Energi har ett informationsblad om elkostnader

Nätavgifter Företag 2018

Elnätavgifter, säkringstaxa

Abonnemang
kronor/år exkl. moms
kronor/år inkl. moms
Lägenhet8251 031
Övriga 16A1 9762 470
20A2 8913 614
25A3 6564 570
35A5 6217 026
50A7 9779 971
63A10 61113 264
80A13 97817 473
100A18 34622 933
125A23 04528 806
160A30 23137 789
200A38 61848 273

Elöverföring lågspänning
6 öre/kWh exkl. moms (7,5 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Elnätavgifter lågspänning, effekttaxa – NEF
(mätarsäkring högre än 200A)

Leveransspänning 400/230 V

Årliga avgifter
 
Årsavgift4 367 kr/år
Effektavgift414 kr/kW
Elöverföring höglast
november-mars, mån-fre 06-22
8,7 öre/kWh
Elöverföring
övrig tid
2,9 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50%414 kr /kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.
Nätavgifter Lågspänning effekttaxa 2018
Tillämpningsbestämmelser Lågspänning effekttaxa

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för näringsidkare:

Nätavgifter högspänning, effekttaxa – NEH

Leveransspänning 10 kV

Årliga avgifter
 
Årsavgift18 650 kr/år
Effektavgift375 kr/kW
Elöverföring höglast
november-mars, mån-fre 06-22
5,7 öre/kWh
Elöverföring
övrig tid
2,3 öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50%375 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.
Nätavgifter Högspänning effekttaxa 2018
Tillämpningsbestämmelser Nätavgifter Högspänning

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för högspänning: NÄT 2012 H Högspänning (rev)

Mätarsäkring

En mätarsäkring är ett skydd för din elanläggning och förhindrar att anläggningen överbelastas. Säkringen bryter strömmen ifall den blir för hög. Det kan hända vid exempelvis en kortslutning, som i värsta fall annars hade kunnat leda till en brand.

En huvudsäkring begränsar också hur mycket ström du kan ta ut vid ett specifikt tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta intill elmätaren. De vanligaste säkringsnivåerna för villor är 16, 20 eller 25 ampere. Är du osäker på valet av huvudsäkring, kontakta en behörig elinstallatör som kan hjälpa dig att se över din elanläggning.

Hur kan jag själv testa vilken säkring jag behöver?

För att komma fram till vilken storlek på huvudsäkringen som du behöver kan du testa själv genom att byta dina mätarsäkringar till en storlek mindre än den du redan har. Att byta mätarsäkringar går alltså att göra utan att byta bottenkontakten, som kräver en elinstallatör med behörighet. Om säkringarna inte går sönder kan du anta att du klarar dig med en lägre huvudsäkring och du kan då kontakta en behörig elinstallatör för att byta till en lägre säkring. Ett annat sätt att ta reda på vilken storlek som är optimal för din anläggning är att låta en elinstallatör se över den och göra en bedömning om du har rätt huvudsäkring.

Vem meddelar byte av mätarsäkring?

Det är elinstallatören som meddelar bytet till elnätsföretaget, alltså till Lidköping Elnät, efter att bytet av säkring är gjort. Därefter ändrar vi på Lidköping Elnät din elnätsavgift.

Energiskatt

Från och med 1 januari 2018 är det vi som elnätsföretag som fakturerar dig för energiskatten på el. Tidigare var det ditt elhandelsföretag. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, utan bara att den skatt som du tidigare har betalat till ditt elhandelsföretag nu istället hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag (Lidköping Elnät). Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

För dig som har samfakturering elnät och elhandel innebär detta bara att skatten du betalar flyttas och syns bredvid posten för elnätskostnader och inte som tidigare vid elhandelskostnader.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige från och med 2018 är 33,1 öre/kWh exklusive moms (41,38 öre/kWh inklusive moms)*. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Frivillig skattskyldighet

Elanvändare som begär att Energiskatten för el inte ska påföras enligt Lag om skatt på energi, 11 kap. ska lämna en försäkran till Elnätsföretaget om egen frivillig skattskyldighet. Tag kontakt med oss så skickar vi ut underlag. Läs mer på Skatteverkets webbsida.

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Elnätsavgifter 2018

Abonnemang
kronor/år exkl. moms
kronor/år inkl. moms
Lägenhet8251 031
Övriga 16A1 9762 470
20A2 8913 614
25A3 6564 570
35A5 6217 026
50A7 9779 971
63A10 61113 264

Elöverföring lågspänning 2018
6 öre/kWh exkl. moms (7,5 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 300 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner: NÄT 2012 K Konsument (rev)

Informationsblad om elkostnader

Organisationen Svensk Energi har ett informationsblad om elkostnader