Om Lidköping Elnät

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköping Elnät är det transport- och nättjänstföretag som ansvarar för elnätet i Lidköpings kommun. Vi bygger, äger, underhåller och sköter servicen på elnätet. Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra kunder som till största delen finns inom Lidköpings kommun. Vi säljer däremot ingen el, utan det gör särskilda elhandelsföretag på den avreglerade marknaden.

Så här är elnätet uppbyggt
Elnätet i Sverige består av tre nivåer:
– Ett stamlinjenät som drivs av Svenska Kraftnät.
– Till detta stamlinjenät är regionala nät kopplade. Det regionala nätet i vårt område ägs av Vattenfall.
– De regionala näten förgrenar sig i sin tur ut i lokala distributionsnät, som våra ledningar här i Lidköping.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan