Enkät: Lidköpings utemiljöer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Just nu arbetar Lidköpings kommun med att ta fram information om utomhusmiljön. Vi vill veta vilka platser utomhus i staden som du tycker bäst om att vistas på och vad du brukar göra där. Vi vill också veta vilka platser du undviker att vistas på och varför du tycker så.

8627840-fresh-green-leaves-of-cherry-on-blue-sky-background

Dina åsikter är viktiga för oss så att vi kan göra staden ännu trevligare och tryggare att vistas i. Dina svar kommer att användas i arbetet med stadsutvecklingsplanen. Vi behöver därför din hjälp med att svara på några frågor. Tack för att du vill hjälpa till! Enkäten kan du göra anonymt.

Klicka på någon av enkätlänkarna nedan. Svara på frågorna och markera ut din plats på den digitala kartan. Du får gärna skicka in bidrag på fler platser – via båda enkäter – det gör du enkelt genom att klicka på ”Länk till enkät” på nytt. Undersökningen är begränsad till Lidköpings tätort, det vill säga att du bara kan välja en plats per enkätinlämning, inom Lidköping stad.

Karta-till-hemsidan-turist

Favoritplats

Vi vill gärna veta vilken plats som är din favoritplats. Din favoritplats kan exempelvis vara en skog, park, lekplats, badplats eller ett gångstråk. Förklara gärna varför du tycker om platsen och beskriv vad du brukar göra där. Det kan vara till exempel avkoppling, promenera, spela fotboll, odla, umgås med vänner eller fiska. För att besvara enkäten, klicka på länken nedan.

Länk till enkät

Platser jag helst undviker

Vi vill också gärna veta vilka platser du brukar undvika. Det kan vara för att det känns otryggt, farligt, tråkigt eller ofräscht. Förklara gärna varför du inte tycker om platsen. Tänk på att trygghet är en känsla du får av platsen och kan skilja sig från begreppet säkerhet. Med säkerhet menar vi risken att utsättas för ett brott eller olycka. För att besvara enkäten, klicka på länken nedan.

Länk till enkät