Del av Hamnstaden Lidköping, övergripande åtgärdsutredning och riskvärdering inom detaljplan 1, 2014

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Del av Hamnstaden Lidköping, övergripande åtgärdsutredning och riskvärdering inom detaljplan 1, 2014

Se bifogat dokument: Del av Hamnstaden Lidköping, övergripande åtgärdsutredning och riskvärdering inom detaljplan 1, 2014