Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Tack vare den unika varierande miljön och det rika kulturarvet har Vänerskärgården och Kinnekulle utsetts till biosfärområde av FN-organet Unesco. Det innebär att vi tillsammans med våra grannkommuner Götene och Mariestad har ett modellområde där natur och kultur ska skyddas samtidigt som näringsliv och samhälle ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi är inte så lite stolta!

Syftet med ett biosfärområde

Ett biosfärområde har tre syften – att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap, samt stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.