Skaffa laddstation för elbil

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Är du intresserad av att skaffa en laddstation för elbilar till villan, företaget eller kanske till bostadsrättsföreningen? Eftersom elbilar inte genererar några avgaser när de används är de positiva både ur miljö och hälsosynpunkt. Dessutom är de tystare än vanliga bensinbilar.

laddstolpe

Innan man installerar en laddstation finns det lite frågor som behöver klaras ut:

Vem betalar för vad?

Beroende på vilka aktörer som är inblandade ser ägarbilden olika ut. Det första som behöver göras innan inköp av en laddstation är att de inblandade kommer överens om vem som ska betala för elen, vilka som ska finansiera själva laddstationen och vem som ska sköta drift och underhåll av den. Ska den som laddar sin bil betala för laddningen och isåfall hur ska betalningen ske? Betallösningar byggs ofta in vid tillverkningen av laddstationen så därför är det bäst att reda ut det innan den köps in.

Vilken typ av laddning?

Man kan välja på normalladdning (cirka 8 timmar laddtid), semisnabbladdning (cirka 2 timmar laddtid) eller snabbladdning (cirka 30 minuters laddtid). Ju kortare laddningstid för fordonet desto dyrare investeringskostnad. Ska man installera en laddstation vid hemmet är normalladdning det vanligaste alternativet då bilen ofta står och laddar över natten.

Vilken kontakt?

En laddkabel kan ha olika kontakter i endera ändar och när det gäller den kontakten som ska kopplas till fordonet finns det lite olika varianter på marknaden idag. Typ 2-kontakten är standard inom EU för normalladdning då växelström används och CCS-kontakten är standaren för snabbladdning då likström används. Vid semisnabbladdning kan båda kontakterna användas beroende på om det är växel- eller likström som laddar.

Placering och utformning?

Är placeringen tillgänglig för de som stationen är avsedd för och räcker det befintliga elnätet till? Här kan elnätsägaren behöva kontaktas. I vissa fall kan även bygglov behövas. Lidköpings kommun kräver inget bygglov för själva laddstolpen men tillkommer det andra saker som till exempel skyltar och väderskydd behöver bygglovshandläggare kontaktas för bedömning.

Vilken säkerhetsnivå ska laddstationen ha?

För laddning av elfordon finns fyra säkerhetsnivåer mode 1, 2, 3 och 4. Mode 4 är högsta säkerhetsnivån och ska vara standard vid snabbladdning.

När dessa frågor är utredda kan leverantör kontaktas. Det finns flera återförsäljare av laddinfrastruktur i Sverige, vissa som sköter både upphandling och installation och andra som endast sköter tillverkningen av stolparna. Ta reda på vilken upphandlingsform som ska användas och begär sedan in offerter från flera återförsäljare för att jämföra pris och utbud. Är det en laddstolpe det handlar om så kan det även vara aktuellt att beställa el med rätt styrka till platsen, teckna abonnemang hos nätbolag och upphandla eventuella markarbeten så som att gräva ner ett betongfundament. Om inte montering och installation ingår i försäljningspriset bör även en behörig elektriker anlitas för själva el-installationen.

När det gäller att installera en laddbox som är vanligt för villor är det lite enklare eftersom denna vanligtvis sätts upp på en vägg i anslutning till fordonets parkering. De flesta modeller går att ha både inom- och utomhus.