Hur fungerar solceller?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Hur mycket el kan jag få ut av solceller?

Solcellerna kan producera el även när det regnar. I Sverige består cirka 50 % av solens instrålning av så kallat diffust solljus (molnigt) och 50 % av direkt solljus.

Väderstreck

Störst årlig produktion fås om panelerna riktas mot syd, sydost eller sydväst, men öst/väst-riktning kan också ge en bra produktion. Vid rakt öst/väst-läge tappas 10-20 % produktion jämfört med ett rent söderläge, men innebär inte att att öst/väst-läge är sämre. Solelsproduktionen blir nämligen jämnare fördelat över dygnet genom att anläggningen bättre tar tillvara på morgon- och kvällssol än vad en söderanläggning gör. Planerar du att sätta upp solceller på ett industritak eller kontor, är det förmodligen fördelaktigast med syd, sydost eller sydväst-läge, då mest el förbrukas under dagtid i sådana fastigheter.

Lutning

Optimal lutning på panelerna är 30-50 grader, men produktionsminskningen genom andra lutningar är liten. En avvikelse på 10 graders lutning från det optimala ger en förlust på 1-2 % av årsproduktionen. Lutningen påverkar också elproduktionens dygnsprofil; en större lutning ger en relativt högre produktion tidigt och sent på dagen, medan en mindre lutning maximerar produktionen mitt på dagen.

Optimerare

Solcellsmodulerna ska placeras så skuggfritt som möjligt, framför allt mitt på dagen under perioden mars till oktober. Solcellspanelerna är seriekopplade och därför påverkas produktionen i hela systemet när en del av det skuggas. Om anläggningen skuggas av ett föremål någon timme per dag så kan problemet lösas genom en optimerare. Dessa placeras på varje eller varannan solcellsmodul och optimerar solelsproduktionen, och underlättar övervakning och felsökning av enskilda moduler i systemet.

Exempel på elproduktion och kostnad

En villaanläggning har normalt en kapacitet på 1-10 kW. Enkla siffror att räkna med är att en anläggning på 1 kW ger 800-1100 kWh el på ett år, tar upp 6-7 m² yta och kostar 10 000-20 000 kronor. En villaanläggning på 4 kW blir därmed runt 28 m², producerar ca 3800 kWh/år och kostar ungefär 10 000-20 000 kr/kW att installera. Kostnaden blir mindre vid investeringsstöd eller ROT-avdrag för installationen.

Solceller av olika material

Både mono- och polykristallina solceller är kiselsolceller. Polykristallina solceller ger en skimrande yta medan monokristallina solceller är svarta. Monokristallina har i regel något högre verkningsgrad men brukar samtidigt vara lite dyrare. Det finns även solceller i tunnfilm vilket ger en lättare solcell men något lägre verkningsgrad än kiselsolceller. Det är svårt att säga att en sort är bättre än den andra, men är du nyfiken på att ta reda på olika fabrikat på solcellspaneler och växelriktare så kan du se tester som Energimyndigheten har genomfört.

Solcellers livslängd

Solceller har en mycket lång livslängd på minst 25 år, och vissa leverantörer ger en effektgaranti på 30 år. Växelriktaren har en livslängd på cirka 15 år, vilket innebär att den kan behöva bytas ut under solcellssystemets livstid.

Solcellerna kan producera el även när det regnar. I Sverige består cirka 50 % av solens instrålning av så kallat diffust solljus (molnigt) och 50 % av direkt solljus.

Väderstreck

Störst årlig produktion fås om panelerna riktas mot syd, sydost eller sydväst, men öst/väst-riktning kan också ge en bra produktion. Vid rakt öst/väst-läge tappas 10-20 % produktion jämfört med ett rent söderläge, men innebär inte att att öst/väst-läge är sämre. Solelsproduktionen blir nämligen jämnare fördelat över dygnet genom att anläggningen bättre tar tillvara på morgon- och kvällssol än vad en söderanläggning gör. Planerar du att sätta upp solceller på ett industritak eller kontor, är det förmodligen fördelaktigast med syd, sydost eller sydväst-läge, då mest el förbrukas under dagtid i sådana fastigheter.

Lutning

Optimal lutning på panelerna är 30-50 grader, men produktionsminskningen genom andra lutningar är liten. En avvikelse på 10 graders lutning från det optimala ger en förlust på 1-2 % av årsproduktionen. Lutningen påverkar också elproduktionens dygnsprofil; en större lutning ger en relativt högre produktion tidigt och sent på dagen, medan en mindre lutning maximerar produktionen mitt på dagen.

Optimerare

Solcellsmodulerna ska placeras så skuggfritt som möjligt, framför allt mitt på dagen under perioden mars till oktober. Solcellspanelerna är seriekopplade och därför påverkas produktionen i hela systemet när en del av det skuggas. Om anläggningen skuggas av ett föremål någon timme per dag så kan problemet lösas genom en optimerare. Dessa placeras på varje eller varannan solcellsmodul och optimerar solelsproduktionen, och underlättar övervakning och felsökning av enskilda moduler i systemet.

Exempel på elproduktion och kostnad

En villaanläggning har normalt en kapacitet på 1-10 kW. Enkla siffror att räkna med är att en anläggning på 1 kW ger 800-1100 kWh el på ett år, tar upp 6-7 m² yta och kostar 10 000-20 000 kronor. En villaanläggning på 4 kW blir därmed runt 28 m², producerar ca 3800 kWh/år och kostar ungefär 10 000-20 000 kr/kW att installera. Kostnaden blir mindre vid investeringsstöd eller ROT-avdrag för installationen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan