Solkarta

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Med Lidköping kommuns solkarta kan du se hur mycket solel ditt tak skulle kunna producera om solceller installerades. Solkartan hittar du här.

Så här fungerar kartan:

Leta upp den fastighet du vill titta på, klicka på taket så en pop-up-ruta kommer upp.

Taket är indelat i en färgskala som representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Orange/rött är mycket bra potential och blå är sämre potential för solenergi.

Större skorstenar, takkupor och liknande samt skuggning från andra byggnader är medräknade i kalkylen.

Växtlighet som träd och större buskar är tyvärr inte medräknade. I diagrammet syns de olika energiklasserna och hur många kvadratmeter för respektive energiklass som finns.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan