Några goda miljöexempel

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

På Lidköpings kommun arbetar vi med miljöfrågor i alla våra verksamheter. Här kan du läsa om några exempel.

 

Vi kör på närproducerad biogas

I Lidköping kan du tanka din bil med lokalproducerad, svanenmärkt, fordonsgas. Det är ett förnybart bränsle med minimal klimatpåverkan. Lidköping Biogas producerar idag gas som motsvarar bränsle för 40 procent av bilarna i Lidköping. Det är Sveriges största anläggning för produktion av flytande biogas. Och råvarorna kommer från närområdet.

Om du kör din bil på fossila bränslen bidrar du till en ökad växthuseffekt som innebär att jordens temperatur höjs. Men tankar du med biogas sker nästan ingen påverkan alls.

Tänk om alla personbilar i Lidköping skulle drivas med biogas… då skulle vi minska utsläppen av koldioxid med över 43 000 ton. Det är ungefär en tredjedel av kommunens totala utsläpp i dag.

Vi är på god väg

 • Lidköping Biogas är först i Sverige med flytande gas
 • Rester från den lokala livsmedelsindustrin blir gas
 • Rester från den lokala spannmålsproduktionen blir gas
 • Produktion av biogödsel till jordbruket

Och mer är på gång

 • Matavfall från hushåll och storkök ska bli biogas
 • Slam från reningsverket ska bli biogas


Biogas-goda-exempel

På god cykelväg - för din och miljöns skull

Att cykla är kanske det mest energismarta sättet att förflytta sig. Och billigt dessutom. Samtidigt får vi motion och frisk luft. Därför vill vi att det ska vara enkelt för dig att cykla både i, till och från stan.

Om hälften av alla korta bilresor i Lidköping byts ut mot cykelresor skulle vi spara över 20 tankbilar med släp, fulla med diesel och bensin.
Varje bilist skulle spara en tusenlapp per år. Dessutom skulle de som cyklar förbruka kalorier motsvarande 30 chokladkakor om året!

Men att cykla innebär inte bara mindre avgaser, mindre buller och mindre föroreningar. Framför allt gör fler och längre cykelvägar att du som kommuninvånare kan välja en hälsosammare livsstil.

Virkad cykel

Vi är på god cykelväg

…och mer kommer

 • Väderskyddade cykelparkeringar
 • Möjligt att ta med cykel på buss och tåg
 • Fler cykelbanor, både i stan och på landet
 • Plan för hållbara resor
 • Cykelfält fria från is och snö vintertid

Med bilen mot framtiden

Bilen ger oss en fantastisk frihet. I framtiden är fossil diesel och bensin ett minne blott. Vårt mål är att fordonen i Lidköping ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Då är drivmedlen biogas, el, etanol, vätgas och kanske något helt nytt! Och på vägen mot det fossilfria samhället så kan vi redan nu minska utsläppen när vi byter bil…

Tänk om alla bilar i Lidköping byts ut mot riktigt bränslesnåla bilar…

…då skulle varje bilist spara 5 000 kr varje år
…vi skulle slippa 164 tankbilar med släp, fulla med fossil diesel och bensin.
…och vi skulle minska utsläppen av koldioxid med över 17 000 ton. Det minskar vår totala klimatpåverkan med över 10 procent.

Vi är på god väg

 • Ny bil i kommunens verksamheter = elbil eller gasbil
 • Första laddningsstolpen för elfordon är i drift
 • Första bilpoolen är etablerad i Lidköping
 • Samåkningsparkeringar för pendlare finns

Mer är på gång

 • 100 procent förnybar diesel till kommunens arbetsfordon
 • Öka antalet bilpooler
 • Fler laddningsstolpar för elfordon

grön-bil-goda-exempel

Från sopor till resurs – matrester blir gas

Det blir alltid lite matrester i ett hushåll… Och snart kommer vi kunna återvinna fruktskal, kaffesump, äggskal, torra ostkanter och mögliga frallor. Nu ska det bli biogas av våra matrester – bränsle till bussar och bilar.

Tänk om alla i Lidköping återvinner sitt matavfall (idag slänger en Lidköpingsbo 100 kg om året)

…detta matavfall skulle ge biogas som räcker till 250 genomsnittsbilar
…och luften skulle bli renare. Mindre gifter och mindre växthusgas eftersom biogas blir en del i ett kretslopp.
…och vi får mängder av näringsrik biogödsel till våra åkrar.

Lidköping är på gång…

 • Vi har idag en modern biogasproduktion där rester från jordbruk och livsmedelsindustrin blir till fordonsbränsle och till biogödsel som används i jordbruket för att odla ny mat.

…och hit ska vi

 • År 2020 ska det finnas möjlighet att samla in allt matavfall från invånare och verksamheter och använda detta för att producera biogas.

sopor-bensin-goda-exempel

Vi energieffektiviserar våra byggnader

I framtiden bor vi säkert i ”nollenergihus” där överskottsvärme från apparater, människor och solinstrålning räcker för att värma huset. Med el från solceller kan huset till och med producera mer energi än det använder. Men där är vi inte än, vi behöver fortfarande sluta att slösa med kilowatten.

Ingen ska frysa. Men de flesta svenska hem har onödigt varmt, en del har 22-24 grader mitt i vintern. För varje grad du sänker minskar energiförbrukningen med 5 procent. På natten kan man sänka ännu mer och samtidigt sova bättre. Och spara några kronor till… Lite svalare är lite sundare. Du håller dig friskare och tänker bättre.

Tänk om alla villor i Lidköping sänker inomhustemperaturen en grad under vintern…

…då skulle vi minska energianvändningen med 6-7 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar hushållselen för 1 300 villor.
…då skulle varje hushåll spara pengar. Om det är el man värmer med så tjänar man närmare 1 000 kr per år! Den villaägare som sänker två grader sparar det dubbla.

Hit ska vi

 • År 2020 ska användningen av köpt energi för uppvärmning per invånare i Lidköping ha minskat med 20 % från år 2008.
 • År 2050 ska Lidköping inte släppa ut något överskott av koldioxid.

Vi är på god väg

 • Kommunen har bättre nybyggnation än vad lagen kräver i energiavseende.
 • Vi har ett program för energieffektivisering av befintliga fastigheter.
 • Vi har börjat installera solenergianläggningar på kommunala fastigheter.

Det här kan du göra

I Lidköping kan du tanka din bil med lokalproducerad, svanenmärkt, fordonsgas. Det är ett förnybart bränsle med minimal klimatpåverkan. Lidköping Biogas producerar idag gas som motsvarar bränsle för 40 procent av bilarna i Lidköping. Det är Sveriges största anläggning för produktion av flytande biogas. Och råvarorna kommer från närområdet.

Om du kör din bil på fossila bränslen bidrar du till en ökad växthuseffekt som innebär att jordens temperatur höjs. Men tankar du med biogas sker nästan ingen påverkan alls.

Tänk om alla personbilar i Lidköping skulle drivas med biogas… då skulle vi minska utsläppen av koldioxid med över 43 000 ton. Det är ungefär en tredjedel av kommunens totala utsläpp i dag.

Vi är på god väg

 • Lidköping Biogas är först i Sverige med flytande gas
 • Rester från den lokala livsmedelsindustrin blir gas
 • Rester från den lokala spannmålsproduktionen blir gas
 • Produktion av biogödsel till jordbruket

Och mer är på gång

 • Matavfall från hushåll och storkök ska bli biogas
 • Slam från reningsverket ska bli biogas


Biogas-goda-exempel