Energi- och byggkrav

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

För att vara en hållbar kommun behöver vi bygga på ett hållbart sätt. Det gör vi till exempel genom att använda rätt byggmaterial och genom att hålla nere energianvändningen.

Lidköpings kommun har tagit fram riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande. Vi har bestämt att alla större byggnader ska byggas enligt kraven för Miljöbyggnad nivå silver och att vi ska minska energianvändningen i våra fastigheter genom det så kallade Totalprojektet. Läs mer under flikarna nedan.

Hållbar samhällsplanering och hållbart byggande

Lidköpings kommun tog under 2012-2013 fram ”Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun”. Riktlinjerna tar upp alla tre dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Riktlinjerna handlar om energi, innemiljö, material och kemikalier, resurshushållning, trafik och infrastruktur, yttre miljö, biologisk mångfald och vatten, social hållbarhet, trygghet och säkerhet samt information och uppföljning.

Riktlinjerna ligger till grund för all samhällsplanering och allt byggande.

Miljöbyggnad Silver

Lidköpings kommun beslutade under 2013 att vi ska certifiera alla nya större byggnader enligt Miljöbyggnad nivå silver. Att bygga enligt kraven för Miljöbyggnad silver innebär att byggnaden blir mindre energikrävande, att man säkerställer att det inte uppstår fuktproblem i byggstadiet, att det blir bättre innemiljö och att materialet inte innehåller några hälsofarliga ämnen.

I augusti 2013 blev Sjölunda Ängs förskola klar och den har plats för 90-100 barn. Sjölunda förskola är en av de första byggnaderna som Lidköpings kommun har byggt enligt klassificeringen Miljöbyggnad. 2012 byggdes också ett nytt trygghetsboende på Östbygatan enligt dessa kriterier.

Totalprojektet

Lidköpings kommun har som mål att minska energianvändningen i sina fastigheter. En del i det arbetet är att kommunen framöver ska använda sig av metodiken enligt det så kallade Totalprojektet.

Totalprojektet handlar om ett nytt sätt att tänka kring energianvändning i fastigheter. Syftet är att sänka energianvändningen i byggnader genom att göra en helhetsöversyn och investera för att minska energianvändningen på ett lönsamt sätt. Idag byts oftast endast detaljer eller enskilda system ut när de går sönder, vilket är billigast på kort sikt. Men i längden kan det innebära till exempel att olika system motverkar varandra och bidrar till högre energikostnad. Totalprojektsmetodiken har visat att det är fullt möjligt att sänka en fastighets energiförbrukning med upp till 50 procent genom lönsamma investeringar.

Flera av kommunens fastigheter har hittills setts över enligt Totalprojektets metodik, bland annat Stenportsskolan, Ängsholmens förskola och flerbostadshuset i Kvarteret Skopan.

Lidköpings kommun tog under 2012-2013 fram ”Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun”. Riktlinjerna tar upp alla tre dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Riktlinjerna handlar om energi, innemiljö, material och kemikalier, resurshushållning, trafik och infrastruktur, yttre miljö, biologisk mångfald och vatten, social hållbarhet, trygghet och säkerhet samt information och uppföljning.

Riktlinjerna ligger till grund för all samhällsplanering och allt byggande.