Miljö och hållbarhet i skolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Eftersom barn och ungdomar är vår framtid är det otroligt viktigt för oss att de är delaktiga i miljöarbetet. Därför jobbar vi med att diplomera alla våra förskolor och grundskolor för ”Hållbar skola” eller ”Grön flagg”. Alla elever besöker dessutom Vänermuseet och naturum Vänerskärgården – Victoriahuset flera gånger under sin skoltid för temadagar och utbildning i miljö och hållbarhet. Där får de prata om livsstil, naturresurser och konsumtion ur olika perspektiv.

En av många aktiviteter i det pedagogiska arbetet kring hållbarhet är också Skräpplockardagarna. Det är en nationell kampanj mot nedskräpning och för en renare värld. Förra året hjälptes nästan 4 500 elever i kommunen åt med att göra vår stad och landsbygd renare. Vi tror nämligen att om de som är med och städar i naturen kommer att bry sig mer om den och vara rädd om den.

Vi vill skicka med våra barn och unga ett brett miljöengagemang ut i livet.

På Sjölunda ängs förskola mår både barn och miljö bra

Byggnaden är den första av kommunens fastigheter som har byggts enligt den nationella standarden miljöbyggnad nivå silver. Låg energiförbrukning, bra materialval och god inomhusmiljö är några av kraven för standarden.

På taket ligger en matta av fetbladsväxter, så kallat sedumtak. De absorberar luftföroreningar, isolerar, dämpar buller och tar upp regnvatten som annars hamnar i dagvattensystemet. Både fiffigt och snyggt. På taket sitter också solceller som ger förskolan el. På sommaren är den nästan självförsörjande och sett över hela året ger solcellerna upp till 15 procent av elbehovet.

Sjölunda Ängs närhet till skogen och vattnet påverkar verksamheten och byggnaden är utformad för att locka till nyfikenhet och lärande. Barnen jobbar mycket med miljö och hållbarhet och pedagogiken genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Sjölunda Ängs förskola

Vi serverar ekologisk mat i våra kök

I Lidköpings kommun har våra politiker satt upp som mål att 40 procent av våra livsmedel ska vara ekologiska år 2020. Det är ett högre mål än många andra kommuner i Skaraborg, men så är det är också en viktig fråga för oss. Vi har aldrig lagat så mycket ekomat som nu.

Varje år köper vi in ungefär 1 153 ton livsmedel till våra skolor, äldreboenden och andra verksamheter. Några exempel på ekologiska råvaror i kommunen i dag är mjölk, vetemjöl, ost, pasta och kaffe. Vi jobbar hela tiden med att hitta fler ekologiska alternativ.

För oss som kommun är det viktigt att ta vårt samhällsansvar och vara en god förebild. Alla ska kunna äta god och nyttig mat som inte påverkar miljön negativt.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi jobbar med skolmaten?

Ekologisk-mat

Återbruksverksamhet på förskolor

På Skogsgläntans och Ågårdsskogens förskolor vill man på ett naturligt sätt lära barnen om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ett sätt är att jobba med återbruksverksamhet.

Vad är då en återbruksverksamhet på en förskola? Det kan bland annat handla om icke hälsofarliga restprodukter som man får från företag. Istället för att slängas kan de användas i verksamheten för barns kreativa skapande och undersökande. Genom detta arbetssätt får materialet nytt liv.

Återbruksverksamheten blir även en inbjudande mötesplats för inspiration där barnen har möjlighet att lära sig och utforska hur olika material kan användas. Här ges man möjlighet att utforska, vara nyfiken, prova sin kreativitet och innovativa förmåga.

Visionen är att förskolorna tillsammans med vårdnadshavare, lokala företag och äldreboendet Skogsgläntan, som ligger i anslutning till en av förskolorna, ska skapa en mötesplats och ett gemensamt hållbart, kreativt och entreprenöriellt arbetssätt för att forma en 2020-talets förskola, en förskola som är välkomnade och har fokus på hållbar undervisning.

Byggnaden är den första av kommunens fastigheter som har byggts enligt den nationella standarden miljöbyggnad nivå silver. Låg energiförbrukning, bra materialval och god inomhusmiljö är några av kraven för standarden.

På taket ligger en matta av fetbladsväxter, så kallat sedumtak. De absorberar luftföroreningar, isolerar, dämpar buller och tar upp regnvatten som annars hamnar i dagvattensystemet. Både fiffigt och snyggt. På taket sitter också solceller som ger förskolan el. På sommaren är den nästan självförsörjande och sett över hela året ger solcellerna upp till 15 procent av elbehovet.

Sjölunda Ängs närhet till skogen och vattnet påverkar verksamheten och byggnaden är utformad för att locka till nyfikenhet och lärande. Barnen jobbar mycket med miljö och hållbarhet och pedagogiken genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Sjölunda Ängs förskola