Industriell och urban symbios

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Projektet kring industriell och urban symbios har drivits sedan början av 2019 i Lidköping och närmar sig sitt slut. Det är dags för slutkonferens.

IUS symbios

Samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet

I en industriell och urban symbios sker en samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet. Resurser som en verksamhet inte behöver kan komma till nytta hos någon annan. Det kan till exempel handla om energi eller avfall som en verksamhet har över och som kan bli en tillgång för en annan verksamhet.

I projektet har Lidköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet och företagen Gasum Lidköping AB, Fordonsgas AB, Lantmännen Reppe AB, Gunnar Dafgård AB, Fazer kvarn och WA3RM skapat nya arenor för dialog mellan företagen och mellan företagen och kommunen.

Genom att delta i workshops och besöka varandras verksamheter i samband med frukostmöten har relationer stärkts och kunskapen om varandras verksamheter har ökat. En kartläggning har genomförts, där samtliga projektpartners har intervjuats och restströmmar har identifierats. Materialet har analyserats och ett antal fall har dokumenterats där det finns symbios idag mellan olika verksamheter. Ett antal fall för utveckling av nya symbiosmöjligheter har också beskrivits. För att kunna övervinna eventuella hinder för symbios så har även dessa kartlagts.

Mål för projektet

Målen för projektet har varit att öka kunskapen om industriell och urban symbios, bidra till utveckling och beteendeförändring och driva på en cirkulär och biobaserad ekonomi via kartläggning och genomförandeplan.

En slutrapport för projektet kommer finnas här från mitten av april 2020.

Projektet är finansierat av Vinnova.Vinnova_green_payoff_RGB