Regler tomtkö

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Från den 13 juni 2017 gäller nya regler för anmälan till tomtkö i Lidköpings kommun.

Regler för tomtkön Lidköpings kommun

Anmälan/avgift/registrering

1. Anmälan till tomtkön får endast göras av fysiska personer. Sökande ska vara myndig och personligen bosätta sig på fastigheten.

2. Personer som tilldelats och slutfört byggnation på kommunal tomt, har rätt att tidigast fem år efter att slutbesked utfärdats, på nytt gå med i den kommunala tomtkön.

3. Anmälan sker digitalt via kommunens hemsida. I ansökan ska man ange vilka områden man är intresserad av.

4. Sökanden ansvarar för att kommunen har rätt kontaktuppgifter. Adress- och namnändringar ska snarast anmälas till kommun@lidkoping.se.

5. Endast en anmälan per gift/sammanboende par får lämnas. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör får parterna själva bestämma vem som ska stå kvar i tomtkön. Om parterna inte kommer överens är det den som står som sökande som har rätten att stå kvar.

6. I samband med anmälan betalas en registreringsavgift på 5 000 kr till kommunen.

7. Som registreringsdatum till tomtkön räknas den dag då registreringsavgiften kommit kommunen tillhanda.

8. Registreringsavgiften, 5 000 kr återbetalas i samband med att den sökande avregistreras från tomtkön.

Avregistrering sker när:

  • Sökanden själv begär det.
  •  Sökanden erhållit tomt genom tomtkön.
  • Sökanden kan inte nås på grund av att kontaktuppgifter är felaktiga.

Fördelning och bokning av tomter

1. Som allmänt villkor för tilldelning av tomt krävs att sökanden personligen avser bosätta sig på tomt för permanent boende.

2. Information om nytt tomtsläpp kommuniceras i första hand via e-post.

3. Fördelning av nya tomter sker i turordning efter registreringsdatum. Tomter som är kvar efter fördelning läggs ut på kommunens hemsida, som lediga. För lediga tomter gäller att den som anmäler intresse först får reservera tomten. Undantag: om flera anmäler sig samma dag gäller tomtköordningen.

4. Köpekontrakt upprättas i samband med att man tackar ja till erbjuden tomt.

5. Vid undertecknandet ska en handpenning på 10 % betalas in till kommunen.

6. Kommunen har rätt att återta tomten om kompletta bygglovhandlingar inte har inkommit inom sex (6) månader från att köpekontrakt undertecknats.

7. I samband med att bygglovets startbesked utfärdas ska resterande köpeskilling betalas.

8. Kommunen har rätt att utkräva vite om köparen inte färdigställt ett enbostadshus inom två år från undertecknandet av köpekontrakt.

9. Om särskilda skäl föreligger kan Samhällsbyggnadsnämnden besluta om avsteg från tomtköreglerna

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan