Stadsutvecklingsplanen – pågående projekt 2018-2021

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. På denna sida kan du följa det arbetet. Längst ner finns aktuella nyheter och det finns även möjlighet att följa Facebooksidan ”Framtid Lidköping”.

Välkommen till Framtidsverkstaden

Den 29 augusti slår vi upp portarna till vår Framtidsverkstad. I Kopparporten i fd. Gallerix lokaler vill vi prata om hur Lidköping ska formas för att ge plats för fler och för mer. Hur vi ska utveckla staden på ett långsiktigt hållbart sätt och vad är viktigast för vårt framtida Lidköping? I lokalen kommer finnas information om hur vi planerar och vad vi utreder. Det kommer finnas frågor vi vill ha ert svar på, vi kommer kunna sitta ner tillsammans runt kartor och dela tankar.

Personer i alla åldrar kommer kunna sprida sina idéer för framtiden på olika sätt, ta del av – och reagera på – vad andra tycker. Är ni en grupp i åldrarna ca 9-13 år finns möjlighet att spela vårt brädspel, Stadsbyggarna, där Lidköping byggs upp på en tom karta. Personal som är engagerade i samhällsbyggnadsfrågor kommer finnas i lokalen för att vi vill prata med er som bryr sig om vår stad. Vad har ni för tankar om framtiden? Hur ser ni på Lidköping idag? Vad behövs det mer eller mindre av i framtiden? Är ni en grupp som vill träffa en särskild person eller är en klass som vill spela vårt Stadsbyggarspel till exempel – hör av er för att boka en tid.

Tid och plats

29 augusti till sista september. Öppet vardagar kl. 10-18 och lördagar kl. 10-15. Kopparportens galleria på Stenportsgatan i fd. Gallerix lokal.

Boka så här

Skicka e-post till kommun@lidkoping.se och skriv ”Framtidsverkstaden” i ämnesraden.

Vid frågor kontakta

Kommunens Kontaktcenter på tfn. 0510-77 00 00.

teman_framtidsverkstaden

Bakgrund till projektet

Lidköping ska kunna rymma en växande befolkning och möjliggöra för ökat bostadsbyggande samtidigt som vi ska värna stadens attraktionskraft, för att lyckas med detta behövs planering på en övergripande nivå för staden. Fler Lidköpingsbor betyder också att vi långsiktigt behöver se till att det finns bra offentlig service, tillräckligt med parker- och rekreationsområden av god kvalitet, möjlighet för stadskärnan att utvecklas samtidigt som Lidköpings unika miljöer bevaras.

En långsiktig plan för Lidköping innebär också beredskap inför ett förändrat klimat. Utnyttjande av ekosystemtjänster och det gröna som en resurs för att skapa en robust stadsstruktur är viktiga byggstenar i en förtätad stad. Arbetet med den nya fördjupade planen pågår under 2018-2021. Ett beslut om antagande av politiken beräknas kunna ske sommaren 2021.

 

Nyheter

Se fler nyheter inom Lidköping växer