Djur och skadedjur

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Om du som fastighetsägare inte vill ha vilda eller tama djur på din tomt så är det upp till fastighetsägaren att hålla dem borta från tomten. Detta gäller alla djur: katter, hjortar, vildsvin, grävlingar, råttor, fåglar, sniglar, med flera.

Djurskydd

Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt djurskyddslagen från kommunen till länsstyrelsen. Kontakta alltså länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen.

Skadedjur och ohyra i bostaden

Om du har problem med skadedjur i din hyresbostad ska du först kontakta din hyresvärd. Om hyresvärden inte vill avhjälpa problemet så kan du kontakta Miljö-Hälsa.

Som privat fastighetsägare får du kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om skadedjursförsäkring ingår i din villa- och hemförsäkring. Om du saknar skadedjursförsäkring får du själv kontakta ett saneringsföretag.

Skadedjur och ohyra

Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackerlackor, vägglöss och myror.

Fastighetsägaren ansvarar för att:

 •  Åtgärda skadedjur inom sin egen fastighet,
 • Hålla lägenheter för uthyrning fria från ohyra

Råttor

Har du problem med råttor i det kommunala avloppsledningsnätet så kontakta Teknisk service, VA-enheten. Är det i stället problem med råttor ovan mark är det du som fastighetsägare som behöver vidta åtgärder. Tänk på att hantera dina sopor så att de inte drar till sig råttor. Du bör till exempel:

 • Förpacka soporna i påsar innan du lägger dem i sopkärlet,
 • Ha ett tillräckligt stort kärl så att locket alltid går att stänga.

Fåglar

Fåglar kan upplevas som störande i stadsmiljön, det är främst måsar och kajor som orsakar problemen.

Fåglarna bygger bon och föder upp sina ungar under april till juni och det är ofta då som problemen är som störst. De kan föra oväsen, lämna spillning efter sig och kan uppträda aggressivt när ungarna lämnar boet i början av juni.

Du som fastighetsägare bör vidta förebyggande åtgärder:

 • Rensa tak och hängrännor från gamla och påbörjade bon.
 • Blockera lämpliga sittplatser med nät.
 • Informera boende om att inte mata fåglarna.
 • Efter häckningsperioden, städa åter taken från bon.
 • Vid behov, anlita företag som jobbar med skadedjursbekämpning.

Det är enligt miljöbalken varje fastighetsägares skyldighet att se till att inte boende och omgivningen utsätts för olägenheter från den egna fastigheten, som exempelvis långvariga störningar av måsskrik. Om allvarlig skada eller olägenhet orsakas av att en fågel byggt bo i ett hus eller på en gård, får boet med ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning. Många förespråkar avskjutning, men avskjutning ger bara en kortvarig effekt, läs mer under jakt och avskjutning.

Hund och Katt

Att äga en hund eller en katt kan vara en lisa för själen. Men alla i din omgivning kanske inte delar din glädje. Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar och katter. Du som djurägare behöver därför visa hänsyn för din omgivning.

Som hundägare behöver du tänka på bland annat det här:

 • Du ska hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att grannarna störs.
 • Inom offentlig plats behöver du ha din hund kopplad.
 • Tänk på att plocka upp hundbajset efter din hund.

Som kattägare ska du bland annat tänka på det här:

 • Se till att en veterinär märker din katt i örat. En märkt katt är lättare att få tillbaka om den har sprungit bort.
 • Har du inte tänkt använda din katt för avel så rekommenderar vi att du låter en veterinär kastrera den.
 • Mata inte herrelösa eller förvildade katter!

Det är vanligt att man tycker synd om herrelösa och förvildade katter och ställer ut mat för att de inte ska fara illa. Tanken är god men du ska vara medveten om att när du börjar mata katter eller tar in dem över natten så blir du ansvarig för katterna i lagens ögon. Vilket även innebär att måste stå veterinärkostnader om katten blir sjuk eller måste avlivas. Det spelar ingen roll om katterna fortfarande är så vilda att de till exempel inte går att komma nära, klappa eller behandla.

Ledarhundar eller hund i offentlig tjänst

Reglerna gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. Detta kan du läsa om i allmänna lokala ordningsföreskriften för Lidköpings kommun.

Störs du av din grannes hund eller katt?

Börja med att prata med din granne. Berätta att du känner dig störd av grannens hund eller katt. Fråga om det finns något sätt att ändra på det som du störs av.

Om ni inte kan komma överens om en förändring som båda parter är nöjda med så kan du kontakta miljöenheten. Ett litet tips innan du gör det är att du under minst tre veckor för dagbok över dagar och tider som du störs och en kort beskrivning av vad du störs av. Då har vi ett större underlag, för att kunna hantera ditt klagomål snabbare.

Tänk på att så länge kattägaren sköter sin katt kan myndigheterna inte vidta åtgärder. Det innebär lite förenklat att det är upp till dig att själv skydda dig eller din tomt om du inte vill ha katter i din närhet. Tänk t.ex. på att täcka över sandlådor, hålla dörrar och fönster stängda eller att täcka dem med nät så att katterna inte tar sig in. Har du egen katt, mata den inomhus så att andra katter inte lockas dit lika lätt.

Jakt och avskjutning

Olägenhet för människors hälsa

Miljö-Hälsa beslutar i princip aldrig om avskjutning av skadedjur. Om Miljö-Hälsa har konstaterat att djur utgör en olägenhet för människors hälsa så förelägger Miljö-Hälsa fastighetsägaren att lösa problemet. Sedan är det upp till fastighetsägaren att lösa problemet på ett lämpligt sätt. Exempel sådant som kan vara olägenhet är extrema mängder fågelskit eller Invasion av råttor.

Skyddsjakt

Kommunen och privatpersoner kan som fastighetsägare även besluta om skyddsjakt på vissa djur på grund av andra anledningar än människors hälsa. Det sker då enligt jaktlagstiftningens regler om skyddsjakt. Jakten får endast utföras av en person som har tillstånd av polisen att använda skjutvapen i tätbebyggda områden och endast på den fastighet där man har jakträtt. I dessa fall så har Miljö-Hälsa inget med beslutet att göra.

Skadade djur

Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat så kontaktar du polisen.

Tänk på att du inte får ta hand om det skadade djuret själv. Det är bara personer eller föreningar som har länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur. Du kan till exempel ringa Djurambulansen på telefonnummer 0771-999 112.

Hantering av döda djur

Mindre sällskapsdjur

När du ska ta hand om din döda hund, katt eller kanin finns det flera olika alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur så fråga vilka alternativ som veterinären rekommenderar. Det finns även begravningsplats för smådjur i Kartåsskogen, granne med Ridhuset. Djurens Vänner förvaltar begravningsplatsen åt Lidköpings kommun. Om plats för begravning av ditt husdjur önskas kontakta Djurens Vänner, telefon 0510-29339.

När det rör sig om mindre sällskapsdjur får du under vissa omständigheter gräva ner ditt döda sällskapsdjur på din egen fastighet. Då gäller följande:

 • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
 • Om du har egen vattentäkt så ska kroppen grävas ner minst 100 meter från vattentäkten.
 • Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Större sällskapsdjur

Om du vill begrava din häst på din fastighet måste du få platsen godkänd av Miljö-Hälsa. Kontakta Miljö-Hälsa för riktlinjer kring nedgrävning.

Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt djurskyddslagen från kommunen till länsstyrelsen. Kontakta alltså länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan