Samhällsutveckling och planering

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vi arbetar för en god byggnadskultur och stads- och landskapsmiljö. Det gör vi genom att planera för bostäder, cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, broar, parker, gångbanor, parkeringar, torg, arbetsplatser och allt annat som hör ett samhälle till. För att en detaljplan ska kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden måste den stämma överens med översiktsplan, fördjupningar av översiktsplan eller program.

Genom översiktsplanering, detaljplaner och andra planer och projekt styr vi Lidköping mot framtiden och ett hållbart samhälle som är välkomnande och trivsamt för alla. Kom ihåg att du som medborgare alltid har möjlighet att vara med och påverka!

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen