Gällande planer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Genom att klicka på kartan får du fram handlingarna. Du kan även flytta genom att dra och släppa kartan samt zooma den till önskat läge.

Lagakraftvunna detaljplaner 2018-2019

Astern och Blåklinten

Plankarta och planbeskrivning för Astern och Blåklinten

Härebacka 7-4 - Askeslätt etapp 2

Plankarta och planbeskrivning

Skatan 39

Plankarta och planbeskrivning

Ändring av Råda Mosse, Böketorpsvägen med flera

Plankarta och planbeskrivning

Ändring av industriområdet vid Kartåsen

Plankarta och planbeskrivning

Ändring av Filsbäck 3:4 med flera

Plankarta och Planbeskrivning

Ändring av kv. Harven

Plankarta och planbeskrivning

Ändring av detaljplan för del av Sunnerby 1:44 (Öboängen)

Plankarta och planbeskrivning

Upphävande av tomtindelning inom detaljplan för kvarteret Kniven

Plankarta och planbeskrivning

Detaljplan för Tallskogen 1 med flera

Plankarta och planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Tofta samhälle

Plankarta och planbeskrivning

Selen 4-6

Selen 4-6 plankarta och planbeskrivning

Erstorp 2:1 m fl

Plankarta och planbeskrivning

Del av kv Bele

Plankarta och planbeskrivning för del av kv Bele

Hämplingen

Planbeskrivning och plankarta