Gällande planer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Genom att klicka på kartan får du fram handlingarna. Du kan även flytta genom att dra och släppa kartan samt zooma den till önskat läge.

Senast lagakraftvunna detaljplaner

Guldfisken 1 med flera

352_Plankarta och planbeskrivning för Guldfisken 1 med flera

Hämplingen

Planbeskrivning och plankarta

Del av kv Bele

Plankarta och planbeskrivning för del av kv Bele

Erstorp 2:1 m fl

Plankarta och planbeskrivning

Selen 4-6

Selen 4-6 plankarta och planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Tofta samhälle

Plankarta och planbeskrivning

Ändring Industriområdet Kartåsen

Plankarta och Planbeskrivning för industriområdet, Kartåsen

Ändring av kv. Harven

Plankarta och Planbeskrivning för kv. Harven

Ändring av kv. Galathea

Plankarta och planbeskrivning

Ändring av del av Sannorna 5:1, Framnäs camping

Plankarta och planbeskrivning för del av Sannorna 5_1 Framnäs camping

Ändring av Stenhammar med flera

Plankarta_och_planbeskrivning

Del av kv Kanariefågeln

Kanariefågeln_351

Ändring av detaljplan för kv Lejonet

Plankarta och planbeskrivning

Margretelund 1:1 med flera

353_Plankarta_och_planbeskrivning_för_del_av_Margretelund_1_1_m_fl

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen