Upphävande av dikningsföretag på Askeslätt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kring området Askeslätt finns ett dikningsföretag som bildades 1956. Detta skulle  avvattna jordbruksmarken inom ”Askeslätten” i Lidköpings kommun.

Stora delar av dikningsföretagets så kallade båtnadsområde ligger idag inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten (eller blivande verksamhetsområde) och inom detta område är det kommunens ansvar att ta hand om dagvattnet. Någon fungerande förvaltning av dikningsföretaget har inte skett på många år. På grund av dessa orsaker så vill kommunen upphäva dikningsföretaget, för att kunna göra det behövs godkännande från samtliga delägande fastighetsägare.

Information har gått ut via brev till samtliga berörda och här nedan finns detaljerad information i text och kartor.

Verksamhetsområde Vatten och avlopp nuvarande
2025_Plankarta_och_planbeskrivning_askeslätt etapp1
2031_Plankarta_och_planbeskrivning_askeslätt etapp2
Allmän information Askeslättens dikningsföretag
Båtnadsområde_Askelsätt
Fastighetsutredning
Handlingar för bildandet av Askeslätts DF R-F4b-LS62-56
Karta för bildande av Askeslätts DF R-J1a-0062 kartor

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan