Bostadsbyggande – Statistik och strategi

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som antogs i kommunfullmäktige i slutet på oktober 2019. I korthet går den ut på att lyfta viktiga faktorer och utvecklingsområden för att hålla rätt takt i bostadsbyggandet. Som utgångspunkt i kommunens mål, att växa till 45 000 invånare 2030, behöver cirka 200 bostäder byggas varje år. Bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet finns här.

Att fler bostäder behövs är inget nytt men analysen visar att det är boende nära centrum, boende för äldre och närheten till vatten som efterfrågas i störst utsträckning.

En rapport gällande bostäder i klara detaljplaner, byggstartade bostäder och färdigställda bostäder kommer att tas fram varje år. Förra årets siffror finner du på bilden nedan.

Bostadsförsörjning sammanställning 2020_I

Bostadsplanering och byggande – uppföljning 2019

  • 210 fler invånare till kommunen under 2019
  • 40 089 invånare totalt den 31 december 2019
  • 88 bostäder i klara detaljplaner 2019
  • 160 byggstartade bostäder
  • 118 färdigställda bostäder
  • 660 bostäder i klara detaljplaner totalt i kommunen

För att se dagsaktuell information om hur detaljplanearbetet ser ut nu kan du klicka på bilden nedanför.

Vi möjliggör för minst 1000 nya hem!

Siffrorna nedan visar kommunens antagna, pågående och kommande detaljplaner. En detaljplan är ett dokument som visar vad marken inom ett visst område får användas till och hur den får bebyggas. Besök vår hemsida för mer information om aktuellt byggande i Lidköping.

Antagna

1. Skatan, 32 lägenheter
2. Valkyrian, 12 lägenheter
3. Erstorp, 80 småhus
4. Vinninga Bäckliden, 50 lägenheter och småhus
5. Margretelund, 40 lägenheter
6. Kanariefågeln, 24 lägenheter
7. Askeslätt, 240 lägenheter och småhus
8. Nyckelpigan, 14 lägenheter
9. Papegojan, 9 småhus
10. Steglitsan Solhaga, 20 lägenheter
11. Filsbäck 2.217, 4-6 lägenheter
12. Pollux, 25-35 lägenheter

Pågående

1. Lidens, 90 lägenheter
2. Leoparden, 30 lägenheter
3. Filsbäck, 300-450 lägenheter och småhus
4. Garvaren, 140 lägenheter
5. Vinninga Trädgårdsby, 70 lägenheter och småhus
6. Skäran och Spettet, 150-170 lägenheter
7. Silverbyn, 100 lägenheter och småhus
8. Råda 4:10, 75 lägenheter
9. Laken, 130 lägenheter

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan