Bostadsbyggande – Statistik och strategi

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som antogs i kommunfullmäktige i slutet på oktober 2019. I korthet går den ut på att lyfta viktiga faktorer och utvecklingsområden för att hålla rätt takt i bostadsbyggandet. Som utgångspunkt i kommunens mål, att växa till 45 000 invånare 2030, behöver cirka 200 bostäder byggas varje år. Bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet finns här.

Close of businessman holding tablet pc with house sign made of connected gears. Mixed media

Att fler bostäder behövs är inget nytt men analysen visar att det är boende nära centrum, boende för äldre och närheten till vatten som efterfrågas i störst utsträckning.

En rapport gällande bostäder i klara detaljplaner, byggstartade bostäder och färdigställda bostäder kommer att tas fram varje år. Förra årets siffror finner du på bilden nedan.

Bostadsförsörjning sammanställning 2018_191105

Bostadsplanering och byggande – uppföljning 2018

  • 373 fler invånare till kommunen under 2018
  • 39 879 invånare totalt den 31 december 2019
  • 247 bostäder i klara detaljplaner 2018
  • 253 byggstartade bostäder
  • 148 färdigställda bostäder
  • 700 bostäder i klara detaljplaner totalt i kommunen

För att se dagsaktuell information om hur detaljplanearbetet ser ut nu kan du klicka på bilden nedanför.

Bostadsförsörjning sammanställning 2018_1911052

Vi möjliggör för minst 1000 nya hem!

Siffrorna nedan visar kommunens antagna, pågående och kommande detaljplaner. En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska bebyggas med mera.

Antagna

1. Skatan, 32 lägenheter
2. Selen, 128 lägenheter
3. Erstorp, 80 småhus
4. Hämplingen, 7 lägenheter
5. Margretelund, 40 lägenheter
6. Kanariefågeln, 24 lägenheter
7. Askeslätt, 240 lägenheter

Pågående

1. Lidens, 90 lägenheter
2. Uranus-Vulcanus
3. Filsbäck, 260 lägenheter och småhus
4. Vinninga, 20 lägenheter och parhus
5. Vinninga Sävare, 20-40 lägenheter och småhus
6. Skäran, 30 lägenheter
7. Pollux, 25-35 lägenheter
8. Nyckelpigan, 14 lägenheter
9. Råda 4:10, 60 lägenheter

Kommande

1. Filsbäck fortsättning, 80-100 lägenheter och småhus
2. Silverbyn, 22 lägenheter och småhus
3. Hamnstaden, 450 lägenheter

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan