Sjönära stadsdelen Framnäs

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Det är här staden möter sjön Vänern. Här ska det bli en strandpromenad med rikligt med upplevelser, aktiviteter och vackra miljöer.

Övergripande vision

Strandparken i ett större sammanhang Lidköping är tydligt uppdelat mellan Nya och Gamla staden och Västra och Östra hamnen i och med Lidan och järnvägens lägen. I anslutning till Framnäs och projektområdet är gränserna mer flytande och stadsstrukturen mer storskalig och upplöst. Alla projekt i den här delen av staden behöver bidra till att förtydliga och tillskapa stadsstruktur. Både befintliga och nya kopplingar är nödvändiga för att få den befintliga staden att möta vattnet och Vänern att möta staden. Här kan du läsa visionen i sin helhet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan