Framnäs Strandpark

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Det är många Lidköpingsbor som genom åren kommit med olika förslag för att skapa ökade badmöjligheter genom en långbrygga längre ut i Vänern.

Detaljplan 2 innehåller:

  • Ny strandpromenad, sedimenthantering, ny kajkant, större markutfyllnader för att skapa en ny park
  • Ny långbrygga
  • Ny förlängd pirarm/vågbrytare

Målsättningen är att de här gemensamma delarna för alla Lidköpingsbor ska vara klara innan bostäderna vid småbåtshamnen är byggda.

Här kan du ta del av visionen i sin helhet, Vision för Framnäs Strandpark, underlag för inriktningsbeslut 20160601

Park med biologisk mångfald

Vattenparken kommer att innebära goda förutsättningar för  biologisk mångfald. Både ny och den nuvarande vegetationen kommer finnas. Parken kommer också att ge helt nya möjligheter för rekreation kopplat till vatten och våtmarksmiljö. Vänermuseets biosfärverksamhet och koppling till Vänern kommer att utvecklas ytterligare.

Den nya utfyllnaden av strandlinjen kommer att flyttas ungefär till 1960 års strandlinje. Den yttersta strandpromenaden mot vattnet kommer att läggas på samma nivå som hamnplanen .

Om allt går enligt plan och detaljplan samt att vattendom beslutas kan arbetet starta under 2018 för att till sommarsäsongen 2021 ha strandpromenad, långbrygga och pir klara.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan