Stadsdelen Hamnstaden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Hamnstaden kommer på ett positivt sätt bidra till hela Lidköpings utveckling med sin närhet till vatten, centrum och kommunikationer. Målsättningen är att utveckla Hamnstadens till att bli ett av Västsveriges mest attraktiva lägen för boende, arbete och fritid. All planering ska vara långsiktigt hållbar. Viktiga utgångspunkter i Hamnstaden är att förebygga miljöstörningar, minimera risker och att hushålla med naturresurser.

Övergripande vision

Den politiska visionen är att Hamnstaden ska bli ett område där unga och gamla vill samlas för att bo, besöka och verka. Upplevelser och underhållning ska finnas lättillgängligt. Verksamheter som lockar olika typer av människor ska finnas där.

Hamnstaden ska uppfattas som den nya, levande, dynamiska mötesplatsen, i Lidköping och i Västsverige. Mer om hur politikerna vill forma den nya stadsdel kan du läsa i Visionsdokumentet.

Styrdokumentet för byggnation av Hamnstaden beskriver de förutsättningar som ska gälla. Dokumentet redovisar också för hur utveckling kan ske till ett attraktivt stads- och upplevelsestråk av delen Torggatan – Rörstrand – Vänerstranden. Där beskrivs också byggnation av bostäder samt ett framtida kulturstråk innehållande konsertsal,konferensanläggning, teater, hotell, evenemangsstråk med mera.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan