Resultat från Framtidsverkstan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Framtidsverkstan i Kopparportens galleria va öppen för allmänheten under hela september månad 2019. Här presenterar vi den fakta och statistik vi arbetat fram av det material och synpunkter som ni, allmänheten, lämnade in. 2130 besökare som på något sätt bidrog till arbetet = 5% av invånarna i Lidköping.

Syftet med Framtidsverkstan var att samla in synpunkter och tankar om stadens framtida planering inför den stadsutevcklingsplan som ska tas fram för Lidköping. Besökarna bidrog med sina synpunkter via samtal, skriftliga synpunkter i ”Spikers corner”, webbenkät och genom att spela ”Stadsbyggnadsspelet”. Alla synpunkter har sammanställts och analyserats och utgör nu ett viktigt underlag när tjänstepersoner på kommunen arbetar vidare med att ta fram ett samrådsförslag för stadsutvecklingsplanen.

På denna webbsida presenterar vi valda delar av resultatet. Vill du läsa hela rapporten så kan du göra det här.

Webbenkät

På en stor pekskärm i lokalens ena hörn kunde besökaren besvara olika påståenden om bostadsbyggande, trafi k och grönska genom att hålla med/inte hålla med. Enkäten innehöll elva frågor och var utformad så att svararen behövde göra ett val ”det är bättre att…än att…”. Den gick också att besvara via kommunens hemsida.

Klicka på bilden för större text eller > Läs mer här i rapporten.

webbenkat

Brädspelet ”Stadsbyggarna”

Syftet med spelet var att väcka engagemang och intresse hos barn i åldrarna 9-12 år och för att fånga upp viktiga frågor och åsikter hos denna målgrupp som annars är svår att nå. Samtidigt som personal i lokalen kunde fånga upp barnens resonemang fick barnen öva demokrati och delaktighet.

Tydliga trender när barnen spelade var att barnen hellre satte husen på varandra än tog bort naturmarken för att få plats med den mängd bostäder uppgiften gett. När den stora vägen skulle placeras ut uppstod problem och konflikter, den fick inte störa bostäder och barnen ville helst inte ta bort skog och åker. Bilvägen ansågs vara en fara för barnen, avgaser och ljud från vägen var dåligt både för djur och natur och för bostadsmiljöer.

Klicka på bilden för större text eller > Läs mer här i rapporten.

bradspelet

Spikers corner

De nästan 600 synpunktskorten från Spikers corner har analyserats i olika kategorier och fördelats vidare till arbetsgrupper inom respektive ämnesområde.

Inom vissa områden var det tydligt vad Lidköpingsborna tyckte, inom andra är det mer spretigt. Till exempel är förbättringar för gång- och cykeltrafik, värnande om våra stadsnära skogar och vår småskaliga identitet synpunkter som återkommer mycket. Även att stadens kontakt med vattnet behöver förbättras är en vanlig synpunkt.

Klicka på bilderna för större text eller > Läs mer här i rapporten.

spikercorner1spikercorner2

Foton från Framtidsverkstaden

Framtidsverkstan2019 (36)

Framtidsverkstan2019 (37)

Framtidsverkstan2019 (38)

Framtidsverkstan2019 (42)

Framtidsverkstan2019 (43)

Framtidsverkstan2019 (168)

Framtidsverkstan2019 (197)

Framtidsverkstan2019 (244)

IMG_0081

Åsiktskort som spikades upp i Spikers corner

Här ser du några av de åsiktsvykort som spikades upp på väggen i Framtidsverkstan. Cirka 600 blev det sammanlagt.

IMG_2510 IMG_2511 IMG_2512 IMG_2513 IMG_2514 IMG_2515 IMG_2516 IMG_2530 IMG_2531 IMG_2532 IMG_2533 IMG_2534 IMG_2535 IMG_2538 IMG_2539 IMG_2540 IMG_2578 IMG_2580 IMG_2581 IMG_2583 IMG_2584 IMG_2585 IMG_2586 IMG_2587 IMG_2588 IMG_2589 IMG_2590 IMG_2591 IMG_2592 IMG_2593 IMG_2594 IMG_2595 IMG_2596 IMG_2597 IMG_2598

Vi var med och skapade Framtidsverkstaden

porträttserie_bilder_tisdag2

Vi ska verka för en hållbar samhällsutveckling

Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna som en landskapsarkitekt har?

– Vi ska verka för en hållbar samhällsutveckling, både ur den ekologiska aspekten och för människans välbefinnande. Det ska leda fram till en helhet som ska vara en attraktiv miljö att bo i.

– Landskapsarkitekten jobbar framför allt med offentliga platser och ser till att olika behov tillgodoses. Det kan handla om torg, parker och naturnära skog.

Hur tror du att ditt arbete kan påverka staden Lidköpings utveckling fram till 2050?

– De här frågorna måste komma in tidigt i processen och så arbetar vi i Lidköping. Vi tittar på de ekologiska värdena som finns i staden och tar samtidigt hänsyn till de mänskliga perspektiven. Vid förtätning av bebyggelse så måste det bli en behaglig miljö att bo i och där är grönstrukturfrågorna mycket viktiga.

Det ordnas en temavecka i Framtidsverkstaden om de gröna ytorna i staden. Vilka möjligheter har allmänheten att ha riktigt bra synpunkter inom detta område?

– För vår del handlar det om att få in synpunkter på medborgarnas behov, så jag tror att möjligheterna är stora. Vi vill veta vad som är bra och vad som saknas.

– Jag hoppas naturligtvis på många intressanta infallsvinklar, gärna på sånt som vi inte tänkt själva på.

FAKTA
Namn: Jacob Kindstedt
Yrke: Landskapsarkitekt
Ålder: 39 år
Bor: Gård i Rackeby på Kålland.
Familj: Hustru och ett barn, ett till på väg.
Favoritstad i världen (förutom Lidköping): Köpenhamn. Där finns en fin kultur och en livsbejakande glädje som jag uppskattar.
Det allra bästa med Lidköping: Det är otroligt vackert här.

porträttserie_bilder_tisdag4

Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad vi vill och att agera efter den

Du är ansvarig för arbetet med Lidköpings stadsutvecklingsplan, hur tycker du att arbetet går?

– Stadsutvecklingsplanen går ut på att ha en strategi för mark- och vattenanvändningen i staden. Vi ska ha en strategi för hur vi ska utvecklas och inte agera som om vi befann oss på olika öar. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad vi vill och att agera efter den.

– Det rör sig åt rätt håll, men jag önskar att vi hade haft fler förslag framme att presentera för allmänheten, andra förvaltningar och våra politiker.

Vad är det som följer efter dialogen i det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsplanen?

– Vi har Framtidsverkstaden öppen fram till den 27 september. Sedan ska vi sammanställa de synpunkter som vi fått och presentera för politiken. Jag är verkligen nöjd med den respons vi har fått. Det är många som är engagerade i utvecklingen av staden Lidköping.

– Vår nästa fas i arbetet är att ta fram en samrådshandling, som vi kommer att presentera för Samhällsbyggnadsnämnden nästa sommar. Och till sommaren 2021 är det planerat att stadsutvecklingsplanen antas av kommunfullmäktige.

Hur tror du att det ser ut i staden Lidköping år 2050 då du själv är 65 år gammal?

– Då tror jag att staden har växt norrut mot vattnet. Då är områden som Västra hamnen och Framnäs en naturlig del av staden med fler bostäder och kultur- och fritidsaktiviteter.

– Jag tror också att vi kommer att få se mer kollektiva former av boende, där vi delar på ytor i större utsträckning än vi gör i dag.

FAKTA
Namn: Maria Nordqvist
Yrke: Planstrateg och ansvarig för Lidköpings stadsutvecklingsplan
Ålder: 35 år
Bor: Villa i Lidköping.
Familj: Man och två barn, sex och fyra år gamla.
Favoritstad i världen (förutom Lidköping): Barcelona, där finns många goda exempel att hämta.
Det allra bästa med Lidköping: Närheten till många bra saker, som natur, stad, kultur och vatten.

porträttserie_bilder_tisdag7

Människan växer av att göra något som syns och att känna stolthet över resultatet

Kan du berätta lite om ditt arbete på sociala arbetsmarknadsenheten?

– Jag arbetar som handledare i snickeriet, kommunens egen snickarverkstad. Just nu har vi tio personer här och det kan vara på uppdrag av socialförvaltningen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

– Syftet är att erbjuda arbetsträning, och att de som är här hos oss ska komma närmare arbetsmarknaden. Det går riktigt bra, vi har under årens lopp fått ut många i det vanliga arbetslivet. Vi bedriver detta som vilken arbetsplats som helst, så att det inte ska bli ett så stort steg när man ska gå vidare.

Vilka insatser har ni gjort för att förverkliga Framtidsverkstaden i Lidköping?

– Vi blev tillfrågade om att hjälpa till och det var inga problem för oss. Det fanns idéer om hur det skulle se ut och de följde vi. Vi byggde upp en gradäng att sitta på och har också bistått med en del andra inredningsdetaljer.

– Det var inget stort jobb för oss, men riktigt roligt. De som jobbar hos oss kan sedan visa sina anhöriga och vänner vad de har varit med om att bygga. Människan växer av att göra något som syns och att känna stolthet över resultatet.

– Även jag känner stolthet över killarna och vad de uträttar, och framför allt blir jag stolt när de kommer vidare i livet. Det är tyvärr ett elitsamhälle vi har i dag och därför är det tacksamt att vår snickarverkstad finns.

Hur skulle du vilja att staden Lidköping utvecklas i framtiden?

– Jag skulle vilja att staden miljöanpassar mer, än vad som är fallet i dag.

FAKTA
Namn: Stefan Flodén
Yrke: Handledare på sociala arbetsmarknadsenheten
Ålder: 59 år
Bor: Villa i centrala Lidköping
Familj: Hustru och tre barn, 13 till 24 år gamla
Favoritstad i världen (förutom Lidköping): New York
Det allra bästa med Lidköping: En vacker lagom stor stad, med ett riktigt bra hockeylag, HC Lidköping.

porträttserie_bilder_tisdag3

Vi har fått ett fantastiskt gensvar

Vad innebär din roll som kommunikatör och specifikt för det här projektet?

– Övergripande handlar det om att låta den kommunala organisationen – Samhällsbyggnad i det här fallet – och omvärlden mötas. Vi lär av varandra. Ett mål är att allmänheten ska veta hur vårt arbete går till och vilka kompetenser som behövs för att driva samhällsbyggande. Vi behöver även lyssna på allmänheten. Hur kan vi annars förvänta oss att de ska lyssna på oss? Praktiskt så har jag jobbat med att planera kommunikationen kring det här projektet. Vad ska vi kommunicera, när och i vilka kanaler. Jag har även formgett alla trycksaker och varit med i arbetet med att gestalta lokalen.

– Vi lever i en tid då allmänheten i allt större utsträckning förväntar sig kontinuerlig dialog med kommunen. Det finns större krav att få vara delaktig. På sikt kan en satsning som Framtidsverkstaden väcka intresse för politik, vilket är bra för demokratin och det är ju vad vi eftersträvar med medborgardialog.

– Utöver arbetet som varit med Framtidsverkstan så handlar mitt jobb till vardags om att stötta verksamheterna i kommunikativa frågor, skriva, filma och fota. Uppdatera våra informationskanaler såsom hemsida och intranät. Utveckla och omvärldsbevaka kommunikationsområdet. Jag arbetar även med kommunens sociala medier såsom Facebook, Instagram och Linkedin.

Hur sker då medborgardialog i praktiken ut här i Lidköping?

– Framtidsverkstaden är ett sånt exempel. Vi har skapat en arena på neutral mark, där människor rör sig naturligt. Tanken är att vi ska nå de medborgare som inte kommer till de möten vi kallar till, och det är viktigt för oss som arbetar med de här frågorna, alltså stadsutvecklingsplanen som vi nu har dialog om.

Hur har det gått hittills?

– Det har gått över förväntan. Vi har fått ett fantastiskt gensvar och det är vi glada för eftersom det är första gången vi provar detta. Nästan alla som har besökt oss har tyckt att det är bra att vi blivit så lättillgängliga. Den första veckan hade vi cirka 500 besökare och många givande samtal. Ur medborgardialogsperspektiv är detta en succé.

FAKTA
Namn: Johanna Renko
Yrke: Kommunikatör
Ålder: 44 år
Bor: Villa i Herrljunga
Familj: Man och en son, 15 år
Favoritstad i världen (förutom Lidköping): Stockholm
Det allra bästa med Lidköping: Just nu är det att vi ha modiga politiker i Lidköping, som låtit oss förverkliga Framtidsverkstaden och gjort mitt jobb ännu mera meningsfullt.

porträttserie_bilder_tisdag6

Vi måste värna om Lidköpings DNA och identitet

Hur ser du på staden Lidköpings framtida utveckling?

– Vi behöver fortsätta satsa på en levande stadskärna kring Lidan och vårt vatten. Lidköping har en fantastisk potential med så många möjligheter. Det finns också en spännande historia att ta vara på i vår framtida utveckling.

– Vi måste värna om Lidköpings DNA och identitet och fortsätta vara en hållbar kommun. Vi behöver också förädla och förtäta staden, vilket innebär att växa på ett bra sätt med siktet inställt på 2050.

Vad gör du rent konkret i ditt arbete?

– Jag arbetar med bland annat med stadskärnans utveckling där vi har tagit fram ett visionsarbete som har presenterats för politiken. Tanken är att fylla stadskärnan med sånt som levandegör vår stad. Det kan till exempel vara nya promenadstråk längs Lidan, mötesplatser eller en tema-lekpark som gestaltar vår historia. Det är sånt som behöver sättas igång snart för att få till en positiv utveckling av vår fantastiska stad.

– Platser kan förädlas, och då blir de plötsligt en destination som lockar människor utanför vår kommun att komma hit.

Hur tycker du att framtidsverkstaden har fungerat hittills?

– Över förväntan. Vi får medborgarna att komma till oss och uttrycka vad de tycker om stadens framtid. Det är lättare att ta sig till en lokal i stan, än att söka upp oss i Stadshuset. Det är ett oerhört positivt mottagande från alla våra besökare.

FAKTA
Namn: Per Westerlind
Yrke: Processledare stadsutveckling
Ålder: 55 år
Bor: Villa i Lidköping.
Familj: Hustru och fyra barn.
Favoritstad i världen (förutom Lidköping): Den mest spännande staden jag varit i hittills är Tokyo. Där finns åtskilliga miljoner invånare, men i stort sett inga bilar på gatorna. Människor är vänliga och är stolta över sin stad.
Det allra bästa med Lidköping: Närheten till vattnet och mycket trevliga invånare.

porträttserie_bilder_tisdag

Småstadsidyllen är Lidköpings karaktär

Vad är det allra viktigaste som du som stadsarkitekt bidrar med till stadens framtida utveckling?

– Jag är med och utformar den offentliga miljön, alltså våra byggnader, gator och torg. Målet är att skapa en vacker och trivsam miljö för de människor som finns i staden.

– Det är ett arbete som är både på kort och lång sikt, och det är en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

– Småstadsidyllen är Lidköpings karaktär, och den måste vi bevara genom att använda de byggnader som vi redan har. Småstadsidyllen är värdet som drar människor till Lidköping.

Hur önskar du att staden Lidköping ska se ut år 2050?

– Då vill jag att vi ska ha byggt ut till vattnet. Hamnstaden ska vara väl utvecklad och områdena runt stadskärnan, där det i dag finns mindre industrier, ska vara mera blandad, alltså med bostäder och annan verksamhet.

Hur har du upplevt kontakten med medborgarna i Framtidsverkstaden?

– Det har känts bra att komma nära de som bor och arbetar här i Lidköping. Vi har fått många tänkvärda synpunkter. Det är ett övergripande och långsiktigt tänkande som man ger uttryck för och det är positivt.

– Vi har många ungdomar som besöker oss, vilket är glädjande. De är ju de som kommer att leva och verka i staden år 2050.

FAKTA
Namn: Anders Hansson
Yrke: Stadsarkitekt
Ålder: 58 år
Bor: Villa i Trollhättan.
Familj: Hustru och fem barn.
Favoritstad i världen (förutom Lidköping): Rom.
Det allra bästa med Lidköping: Cafélivet och närheten till allt.

porträttserie_bilder_tisdag5

Vi blickar också framåt mot en situation där staden har 50 000 invånare

Hur viktig är trafikplaneringen för den framtida stadsutvecklingen i Lidköping?

– Den är mycket viktig. Det handlar om hur vi ska kunna röra oss i framtiden. Bilparkeringar tar mycket plats som det är nu.

– Samtidigt måste vi ju kunna transportera oss in till staden. I framtiden kommer vi säkerligen att behöva parkeringsanläggningar i flera våningar, och då talar jag inte nödvändigtvis om att bygga uppåt. Vi ska använda den mark vi har tillgång till på ett effektivt och attraktivt sätt.

– Vi har också som mål att öka antalet gång- och cykelvägar, samt att få fler att åka kollektivt. Vi vill öka hållbarheten i samhället och få en bättre folkhälsa.

Tycker du att Framtidsverkstaden har lett till nya impulser i ditt arbete?

– Jag ser framförallt att det finns ett stort engagemang och det kommer naturligtvis att få stor betydelse i vårt arbete med stadsutvecklingsplanen. Jag tycker att detta har blivit jättebra.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

– Vi vet ju inte hur framtiden kommer att bli, så vi får göra så bra gissningar som vi någonsin kan. Och om vi ska förtäta och få in mer bebyggelse i Hamnstaden, så måste vi lösa frågan hur vi ska klara trafiken dit.

– Vi blickar också framåt mot en situation där staden har 50 000 invånare, och det är naturligtvis en utmaning att komma fram till hur trafiken ska fungera då.

FAKTA
Namn: Martin Björklund
Yrke: Trafikplanerare
Ålder: 36 år
Bor: Villa i Ljunghed i Lidköping.
Familj: Sambo och tre barn.
Favoritstad i världen (förutom Lidköping): Skellefteå, som jag kommer från. Det är en kommun som är hyfsat lik vår.
Det allra bästa med Lidköping: Det är så otroligt fint på våren och sommaren här, det är platt och enkelt att cykla och det är väldigt trevliga människor.

Vad händer nu?

tidsplan_stadsutvpro

Tid och process för stadsutvecklingsplan, pågår 2019-2021

  • December 2019/Januari 2020: Politiken – Förtroendevalda i stadsutvecklingsgruppen och samhällsbyggnadsnämnden tar del av resultat och analys.
  • Våren 2020: Förslag – Ett förslag baserat på det inkomna materialet och andra förutsättningar tas fram. Politiken – Tar beslut om förslaget ska ut på samråd.
  • Sommaren 2020: Samråd – Förslaget visas till allmänhet, myndigheter med flera, som får möjlighet att lämna synpunkter.
  • Höst 2020: Samrådsredogörelse och ändringar – Resultatet av samrådet ska bearbetas in i planförslaget.
  • Januari 2021: Politiken – Tar beslut om förslaget ska ut på utställning. Utställning – Ett bearbetat förslag visas för allmänhet, myndigheter med flera. Blir det inga ytterligare förändringar så går planen vidare för politiskt beslut.
  • Våren 2021: Planen beslutas av kommunfullmäktige.

Framtidsverkstan2019 (36)

Framtidsverkstan2019 (37)

Framtidsverkstan2019 (38)

Framtidsverkstan2019 (42)

Framtidsverkstan2019 (43)

Framtidsverkstan2019 (168)

Framtidsverkstan2019 (197)

Framtidsverkstan2019 (244)

IMG_0081

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan