Gällande översiktsplan och andra fördjupade planer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här hittar du översiktsplanen och andra fördjupade översiktsplaner som är beslutade.

 

Översiktsplan

Översiktsplan

En översiktsplan ska visa hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen omfattar hela kommunen. I sin översiktsplan redovisar kommunen ett vägval och planen är därför ett viktigt strategiskt politiskt styrdokument. Den översiktsplan som nu gäller är Översiktsplan Lidköpings kommun, antagen i oktober 2018.

Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner

Hamnstaden

Lidköpings centrum

 

Tematiska tillägg

Tematiska tillägg till gällande översiktsplan

Vindbruksplan

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Översiktsplan

En översiktsplan ska visa hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen omfattar hela kommunen. I sin översiktsplan redovisar kommunen ett vägval och planen är därför ett viktigt strategiskt politiskt styrdokument. Den översiktsplan som nu gäller är Översiktsplan Lidköpings kommun, antagen i oktober 2018.