Medborgardialog

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för dig som medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag för politikerna och möjlighet för dig att påverka. Att fler medborgare deltar i de demokratiska processerna är en förutsättning för att demokratin ska utvecklas.

Medborgardialog Hamnstaden under klassfotbollen 2014

Dialogen ska syfta till att lyssna, inte svara och den ska ske tidigt i processen innan en fråga har blivit ett färdigt förslag. Införbeslut behöver politiker både kunskap om fakta men också kunskap om medborgarnas värderingar.

I arbetet med översiktsplanen har flera medborgardialoger genomförts våren 2015. Under klassfotbollen 30-31 maj 2015 fick besökare möjlighet att tycka till i ett urval av frågorna.

Frågor som har diskuterats

 • Vad uppskattar du med din boendemiljö idag?
 • En ung familj funderar på att flytta till kommunen. Var skulle du tipsa familjen om att bosätta sig (plats/ort)? Varför?
 • Vilka natur-/fritids-/rekreationsområden brukar du vara i under din fritid?
 • Vad eller vilka platser visar du upp när du får besök av bekanta som inte bor i kommunen?
 • Hur lång tid tycker du är rimlig för att ta sig till arbetet?
 • Vilka nya typer av arbetsplatser tror du behövs på din närmaste ort och i kommunen som helhet?
 • Vilka miljöförbättringar ska vi ha åstadkommit i Lidköpings kommun till 2030?
 • Vad tror du kan locka människor att flytta till Lidköpings kommun?
 • Hur och var kan vi genom samhällsplanering skapa fler mötesplatser mellan människor, i olika åldrar, från olika kulturer?

Sammanställning från dialogmöten 2015

Sammanställning från klassfotbollen

Under klassfotbollen 30-31 maj 2015 fick besökare möjlighet att tycka till i ett urval av frågorna.

En ung familj funderar på att flytta till kommunen. Var skulle du tipsa familjen om att bosätta sig (plats/ort)?

 • Stenhammar och Råda
 • Filsbäck med nära till centrum, bad, skog. Det är prisvärt och ny vägsträckning av Riksväg 44 på gång gör Filsbäck mer attraktivt
 • Sjölunda eller Stenhammar med lugnt läge nära natur och skola
 • Ågårdsområdet: lugnt område, nära till skog, centrum och idrottsområde
 • Marbogården: strandnära och fin natur

Vilka natur-/fritids-/rekreationsområden brukar du vara i under din fritid?

 • Stadsparken
 • Råda och Kållandsö
 • Torget med torghandel
 • Koloniområdet
 • ”Strandpromenaden” från småbåtshamnen till båtgården
 • Råda motionsspår

Hur lång tid tycker du det är rimligt för att ta sig till arbetet?

 • En svarande anser att 30-45 min med cykel är rimligt
 • Två svarande anser att mindre än 30 min med cykel är rimligt

Vilka nya typer av arbetsplatser tror du behövs på din närmaste ort och i kommunen som helhet?

 • Utbildning, uppfinning, export och turism.
 • Teknikföretag med tillverkning, eftersom det finns många ingenjörer i Lidköping som idag pendlar till andra kommuner i Skaraborg.
 • Arbetsplatser med mer koppling till högre utbildning

Vilka miljöförbättringar ska vi åstadkommit i Lidköpings kommun till 2030?

 • Cykelbanor från småorterna utanför stan ger mindre utsläpp och friskare kommuninnevånare
 • Vänern, Råda ås, insatser för bättre kvalitet på dricksvatten och att inte äventyra vårt dricksvatten
 • Ännu bättre källsorteringssystem
 • Övrigt synpunkter
 • Delade cykel- och gångvägar
 • Dra cykelvägen till Läckö väster om Läckövägen så att boende i Tolsjö får nytta av den (äldre och skolbarn)
 • Cykelbana upp till Rådavallen, sista biten 30 km sträcka
 • Cykelväg till Kållandsö
 • Cykelväg mellan Mellby och Gillstad tack!!
 • Tillräckligt med plats för motionssimning och simskola så att dessa grupper kan samverka vid Framnäsbadet
 • Cykelbana mellan Järpås-Lidköping
 • Håll badhuset/gymmet öppet fram till åtminstone 15/6
 • Öppna badhuset 15/8
 • Locka fler ungdomar till Lidköping med högskoleutbildningar
 • Håll badhuset öppet hela sommaren
 • Bättre tågförbindelse till Göteborg
 • Mer stadsbussar på helgerna inom stan, många har ej bilar och många gamla
 • Mer latrinkorgar för hundbajs utmed cykelbanorna
 • Städa/tvätta Framnäs IPs sittläktare och fönster
 • Ta bort fotbollsplanerna vid Framnäs
 • Bygg bostäder på Framnäs IP
 • Ny arena/fotbollsplan på Ågårdsvallen
 • Vägvisare till Jarlehus och markering av led
 • Ny parkering vid Örslösarondellen till motionsspåren i Råda.
 • Flytt av badhus till Framnäs
 • Utökning av campingen
 • Bullerplank v602, Sköldmön
 • Bygg konstsnöspår
 • Papperskorgar Östra Sannerna leden
 • Öka ut Campus Lidköping
 • Inne- och utebad på samma ställe
 • Satsa på andra idrotter mer än fotboll och bandy t ex friidrott, gymnastik med mera, med t ex multihall

Under klassfotbollen 30-31 maj 2015 fick besökare möjlighet att tycka till i ett urval av frågorna.

En ung familj funderar på att flytta till kommunen. Var skulle du tipsa familjen om att bosätta sig (plats/ort)?

 • Stenhammar och Råda
 • Filsbäck med nära till centrum, bad, skog. Det är prisvärt och ny vägsträckning av Riksväg 44 på gång gör Filsbäck mer attraktivt
 • Sjölunda eller Stenhammar med lugnt läge nära natur och skola
 • Ågårdsområdet: lugnt område, nära till skog, centrum och idrottsområde
 • Marbogården: strandnära och fin natur

Vilka natur-/fritids-/rekreationsområden brukar du vara i under din fritid?

 • Stadsparken
 • Råda och Kållandsö
 • Torget med torghandel
 • Koloniområdet
 • ”Strandpromenaden” från småbåtshamnen till båtgården
 • Råda motionsspår

Hur lång tid tycker du det är rimligt för att ta sig till arbetet?

 • En svarande anser att 30-45 min med cykel är rimligt
 • Två svarande anser att mindre än 30 min med cykel är rimligt

Vilka nya typer av arbetsplatser tror du behövs på din närmaste ort och i kommunen som helhet?

 • Utbildning, uppfinning, export och turism.
 • Teknikföretag med tillverkning, eftersom det finns många ingenjörer i Lidköping som idag pendlar till andra kommuner i Skaraborg.
 • Arbetsplatser med mer koppling till högre utbildning

Vilka miljöförbättringar ska vi åstadkommit i Lidköpings kommun till 2030?

 • Cykelbanor från småorterna utanför stan ger mindre utsläpp och friskare kommuninnevånare
 • Vänern, Råda ås, insatser för bättre kvalitet på dricksvatten och att inte äventyra vårt dricksvatten
 • Ännu bättre källsorteringssystem
 • Övrigt synpunkter
 • Delade cykel- och gångvägar
 • Dra cykelvägen till Läckö väster om Läckövägen så att boende i Tolsjö får nytta av den (äldre och skolbarn)
 • Cykelbana upp till Rådavallen, sista biten 30 km sträcka
 • Cykelväg till Kållandsö
 • Cykelväg mellan Mellby och Gillstad tack!!
 • Tillräckligt med plats för motionssimning och simskola så att dessa grupper kan samverka vid Framnäsbadet
 • Cykelbana mellan Järpås-Lidköping
 • Håll badhuset/gymmet öppet fram till åtminstone 15/6
 • Öppna badhuset 15/8
 • Locka fler ungdomar till Lidköping med högskoleutbildningar
 • Håll badhuset öppet hela sommaren
 • Bättre tågförbindelse till Göteborg
 • Mer stadsbussar på helgerna inom stan, många har ej bilar och många gamla
 • Mer latrinkorgar för hundbajs utmed cykelbanorna
 • Städa/tvätta Framnäs IPs sittläktare och fönster
 • Ta bort fotbollsplanerna vid Framnäs
 • Bygg bostäder på Framnäs IP
 • Ny arena/fotbollsplan på Ågårdsvallen
 • Vägvisare till Jarlehus och markering av led
 • Ny parkering vid Örslösarondellen till motionsspåren i Råda.
 • Flytt av badhus till Framnäs
 • Utökning av campingen
 • Bullerplank v602, Sköldmön
 • Bygg konstsnöspår
 • Papperskorgar Östra Sannerna leden
 • Öka ut Campus Lidköping
 • Inne- och utebad på samma ställe
 • Satsa på andra idrotter mer än fotboll och bandy t ex friidrott, gymnastik med mera, med t ex multihall