Sammanställning medborgardialog Furuhäll 20150121

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Sammanställning medborgardialog Furuhäll 2015-01-21

Se bifogat dokument: Sammanställning medborgardialog Furuhäll 20150121