Stadskärnan utvecklas, pågående projekt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Här kan du följa arbetet. Staden är inte bara platsen man åker till, det är även människans hembygd. Kärnan är stadens scen, en scen som speglar dess innehåll, den sociala mittpunkten. Nu utvecklar vi den för att den ska bli än mer attraktiv och gemytlig! Bit för bit…

Färdiga förbättringar

  • John Hedins plats har genomgått en förvandling
  • Regnbädden vid Nya stadens torg
  • Ny transformatorstation vid Nya stadens torg
  • Solbryggorna vid Lidan
  • Stadsleksakerna

Förbättringar som pågår just nu eller startar inom kort

Vi ber om överseende och förståelse med att dessa insatser kan innebära buller och påverka framkomligheten på platsen/platserna.

Förbättringar på Nya stadens torg

Fler förbättringar kommer att genomföras på Nya Stadens Torg under våren 2020. Bland annat ska mer belysning sättas upp för att skapa en tryggare miljö. Torget ska även bli mer tillgängligt så därför byter vi ut markbeläggningen i ett stråk rakt över torgytan. Arbetet beräknas påbörjas i mars månad och kommer att pågå till juni. För att kunna utföra markarbetena måste delar av torget stängas av under i stort sett hela våren medan en del ytor stängs av under arbetsperioder enligt nedan.

Torghandeln ska fortgå på onsdagar och lördagar hela våren. Markarbetena kommer att ta en del av torgytan i anspråk och en del torghandlare behöver vi flytta på under ombyggnadstiden. Det innebär att torgets västra körbana kommer stängas av på onsdagar för att torghandlare ska kunna erbjudas platser när markarbetena pågår. I största möjliga mån ska torghandeln vara på torgytorna.

17 juni

Inför midsommar är markarbetena färdiga på handelstorget. I fredags var etableringsområdet borta och torghandel kunde utnyttja hela torget. Det har varit en påfrestande tid på flera sätt och kommunen vill rikta ett stort tack till alla berörda medborgare, fastighetsägare, torghandlare och verksamheter runt torget för ert tålamod och goda bemötande. Personalen som arbetat på torget är vi nöjda med för de har tagit hänsyn, arbetat på bra och hållit rent och snyggt under arbetstiden. Den planerade invigningen har tyvärr ställts in och kan eventuellt göras till hösten.

Det återstår en del av belysningsstolparna och de kommer att monteras när de levereras till Lidköping. Den återstående ytan utanför handelstorget på östra delen av torget ska åtgärdas i höst enligt de planer som redovisades efter årsskiftet. Synpunkter på ledstråket för synskadade vid Mellbygatan ska även ses över under hösten. Detta var den sista veckorapporten och förhoppningen är att Lidköpingsbor och besökare är nöjda med sitt torg och att det fortsatt kommer vara Lidköpings stads hjärta. Nu får vi gå fram till torget!

5 juni

Nu börjar markarbetena närma sig slutfasen. Igår öppnades hela stråket så att man kan passera torget över ”de la Gardies axel” som knyter ihop Stenportsgatan och Skaragatan. Flaggstängerna med tillhörande konstverk i brons är på plats och det flaggas som vanligt inför nationaldagen. Den nya belysningen är försenad och ska monteras när stolpar och armaturer kommer. Leverantörer har haft svårigheter med anledning av coronapandemin att få fram transporter från fabrikerna. Det senaste angivna datumet är den 1 juli. Därefter ska belysningen monteras och är på plats inför den mörka årstiden. Stenläggarna är kvar någon vecka till och återställer efter ledningsgrävningarna runt torget. Den inhägnade ytan vid fontänerna beräknas tas bort den 12 juni.

15 maj

Denna vecka har läggningen av granithällarna på torgstråket rullat på riktigt bra. Hela stråket är på plats och arbetet med att lägga den nya markbeläggningen framför Rådhuset har påbörjats. På den östra delen av stråket, närmast Lidan, är inhägnandet av arbetsområdet borttaget. Nu kan man gå till Rådhuscaféet som vanligt och passera till torgbron. Vecka 21 kommer återställningsarbetena mellan stråket och torgytorna till största delen vara färdiga. Till Kristi Himmelsfärd ska flaggstängerna monteras och gående släpps på över hela det nylagda stråket. Torghandel har kommit igång lite mer och om alla besökare håller bra avstånd så kan det bli en fin vår, trots allt.

30 april

En god Valborg stundar. Arbete med återställning av gatstensläggningar är på gång och inför helgen kommer stråket närmast torgbron att vara öppet för passage. Underlaget för resten av stråket är på plats. Efter helgen fortsätter läggning av granithällar och stensättarna jobbar på enligt tidplanen. Materialet för stenläggning av torgytan mellan Rådhuset och det nya stråket har levererats till Park-Gatas förråd. Mot Stenportsgatan har den gamla trasiga betongplattorna bytts ut under den Holländska häcken (träd-raden). Där finns nu exempel på hur ytorna under träden ska se ut i framtiden. Olika material kommer att prövas under sommaren för att se om gruset som ska ge bättre förutsättningar för träden är lämpligt i torgmiljön. Torghandeln fortsätter som vanligt och använder den södra delen av torget.

16 april

Arbetena på torget löper på enligt tidsplan. Avspärrningarna på område C i mitten på torget som gjordes för att sätta nya stolpfästen har tagits bort. Återställningsarbetena återstår och kommer att utföras när stenläggarna är på plats. Mot Stenportsgatan är schaktningsarbetena för stråket färdiga och underlaget för de nya stenhällarna ska läggas ut. Granithällarna har levererats i omgångar och förvaras på förrådet. I början av vecka 17 kommer stenläggningen att påbörjas. Torghandeln fortsätter som vanligt och använder den södra delen av torget. Mellbygatan kan användas för torghandeln och kommer att stängas av på onsdagar och lördagar. Rådhuscafeet har öppnat sin uteservering och är öppet som vanligt.

2 april

Arbetena löper på och grävarbeten med va-ledningar som ligger djupt börjar bli klara. I nästa vecka kommer staketet utöka arbetsområdet mot Stenportsgatan för att förbereda för den nya markbeläggningen. Då kommer också de första leveranserna av granithällar till stråket över torget. Granithällarna lagras på etableringsplatsen på torget för den som vill se hur markbeläggningen kommer att se ut.

Arbetena följer tidplanen. Den planerade invigningen lördag den 13 juni ser tyvärr ut att bli inställd på grund av corona-läget.

19 mars

Den sena vintern har gjort att isbanan inte har smält. Den första etappen, som består av att göra en dagvattenlösning för gångstråket, kommer att påbörjas när isen tas bort på söndag den 15:e mars. Det första som kommer att hända är att arbetsområdena kommer att stängslas in och arbetsplatsen etableras.

 

nyastadenstorg_avstangningar202003

De olika områdena (A, B, C och D) är stängda i olika perioder. Dock så är område E (etableringsområdet) stängt hela perioden som arbetet på torget pågår.

 

Torggatans förlängning

Just nu pågår ett omfattande arbete på sträckan mellan Gjuteriet och Sibirien, som fastigheterna kallas i Rörstrandsområdet. Sträckan är cirka 250 meter.

Syftet med förlängningen är att den centrala stadsdelen knyts ihop med Rörstrandsområdet men även för att öppna upp stadens närhet till Vänern och vattnet.

Vi kommer att jobba med att belysa en del objekt på nya spännande sätt. Markbeläggningen görs om för att bilda ett enhetligt stråk. Växtlighet och möjligheter till rekreation är också självklara delar i förbättringsarbetet.

torggatans-forlangning_skiss

Temalekplats

Där sommarlekplatsen stått tidigare, vid Lidan, planeras det nu för en temalekplats. Nu pågår en intensiv, så kallad, planeringsfas där fokus är att Lidköpings historia och rika kulturella arv ska genomsyra utformningen. Lekplatsen ska uppmuntra till både fantasi och lärdom, inte minst om stadens historia. Det råder ingen brist på uppslag och inspel till utformning då staden har en intressant historia som på många sätt lämpar sig att visualisera i en sådan här lekpark.

Via den webbenkät som legat uppe har många spännande tankar och förslag kommit in som bearbetas in i förslaget.

Planeringen för temalekplatsen pågår för fullt.

temalekplats1

Fler förbättringar kommer att genomföras på Nya Stadens Torg under våren 2020. Bland annat ska mer belysning sättas upp för att skapa en tryggare miljö. Torget ska även bli mer tillgängligt så därför byter vi ut markbeläggningen i ett stråk rakt över torgytan. Arbetet beräknas påbörjas i mars månad och kommer att pågå till juni. För att kunna utföra markarbetena måste delar av torget stängas av under i stort sett hela våren medan en del ytor stängs av under arbetsperioder enligt nedan.

Torghandeln ska fortgå på onsdagar och lördagar hela våren. Markarbetena kommer att ta en del av torgytan i anspråk och en del torghandlare behöver vi flytta på under ombyggnadstiden. Det innebär att torgets västra körbana kommer stängas av på onsdagar för att torghandlare ska kunna erbjudas platser när markarbetena pågår. I största möjliga mån ska torghandeln vara på torgytorna.

17 juni

Inför midsommar är markarbetena färdiga på handelstorget. I fredags var etableringsområdet borta och torghandel kunde utnyttja hela torget. Det har varit en påfrestande tid på flera sätt och kommunen vill rikta ett stort tack till alla berörda medborgare, fastighetsägare, torghandlare och verksamheter runt torget för ert tålamod och goda bemötande. Personalen som arbetat på torget är vi nöjda med för de har tagit hänsyn, arbetat på bra och hållit rent och snyggt under arbetstiden. Den planerade invigningen har tyvärr ställts in och kan eventuellt göras till hösten.

Det återstår en del av belysningsstolparna och de kommer att monteras när de levereras till Lidköping. Den återstående ytan utanför handelstorget på östra delen av torget ska åtgärdas i höst enligt de planer som redovisades efter årsskiftet. Synpunkter på ledstråket för synskadade vid Mellbygatan ska även ses över under hösten. Detta var den sista veckorapporten och förhoppningen är att Lidköpingsbor och besökare är nöjda med sitt torg och att det fortsatt kommer vara Lidköpings stads hjärta. Nu får vi gå fram till torget!

5 juni

Nu börjar markarbetena närma sig slutfasen. Igår öppnades hela stråket så att man kan passera torget över ”de la Gardies axel” som knyter ihop Stenportsgatan och Skaragatan. Flaggstängerna med tillhörande konstverk i brons är på plats och det flaggas som vanligt inför nationaldagen. Den nya belysningen är försenad och ska monteras när stolpar och armaturer kommer. Leverantörer har haft svårigheter med anledning av coronapandemin att få fram transporter från fabrikerna. Det senaste angivna datumet är den 1 juli. Därefter ska belysningen monteras och är på plats inför den mörka årstiden. Stenläggarna är kvar någon vecka till och återställer efter ledningsgrävningarna runt torget. Den inhägnade ytan vid fontänerna beräknas tas bort den 12 juni.

15 maj

Denna vecka har läggningen av granithällarna på torgstråket rullat på riktigt bra. Hela stråket är på plats och arbetet med att lägga den nya markbeläggningen framför Rådhuset har påbörjats. På den östra delen av stråket, närmast Lidan, är inhägnandet av arbetsområdet borttaget. Nu kan man gå till Rådhuscaféet som vanligt och passera till torgbron. Vecka 21 kommer återställningsarbetena mellan stråket och torgytorna till största delen vara färdiga. Till Kristi Himmelsfärd ska flaggstängerna monteras och gående släpps på över hela det nylagda stråket. Torghandel har kommit igång lite mer och om alla besökare håller bra avstånd så kan det bli en fin vår, trots allt.

30 april

En god Valborg stundar. Arbete med återställning av gatstensläggningar är på gång och inför helgen kommer stråket närmast torgbron att vara öppet för passage. Underlaget för resten av stråket är på plats. Efter helgen fortsätter läggning av granithällar och stensättarna jobbar på enligt tidplanen. Materialet för stenläggning av torgytan mellan Rådhuset och det nya stråket har levererats till Park-Gatas förråd. Mot Stenportsgatan har den gamla trasiga betongplattorna bytts ut under den Holländska häcken (träd-raden). Där finns nu exempel på hur ytorna under träden ska se ut i framtiden. Olika material kommer att prövas under sommaren för att se om gruset som ska ge bättre förutsättningar för träden är lämpligt i torgmiljön. Torghandeln fortsätter som vanligt och använder den södra delen av torget.

16 april

Arbetena på torget löper på enligt tidsplan. Avspärrningarna på område C i mitten på torget som gjordes för att sätta nya stolpfästen har tagits bort. Återställningsarbetena återstår och kommer att utföras när stenläggarna är på plats. Mot Stenportsgatan är schaktningsarbetena för stråket färdiga och underlaget för de nya stenhällarna ska läggas ut. Granithällarna har levererats i omgångar och förvaras på förrådet. I början av vecka 17 kommer stenläggningen att påbörjas. Torghandeln fortsätter som vanligt och använder den södra delen av torget. Mellbygatan kan användas för torghandeln och kommer att stängas av på onsdagar och lördagar. Rådhuscafeet har öppnat sin uteservering och är öppet som vanligt.

2 april

Arbetena löper på och grävarbeten med va-ledningar som ligger djupt börjar bli klara. I nästa vecka kommer staketet utöka arbetsområdet mot Stenportsgatan för att förbereda för den nya markbeläggningen. Då kommer också de första leveranserna av granithällar till stråket över torget. Granithällarna lagras på etableringsplatsen på torget för den som vill se hur markbeläggningen kommer att se ut.

Arbetena följer tidplanen. Den planerade invigningen lördag den 13 juni ser tyvärr ut att bli inställd på grund av corona-läget.

19 mars

Den sena vintern har gjort att isbanan inte har smält. Den första etappen, som består av att göra en dagvattenlösning för gångstråket, kommer att påbörjas när isen tas bort på söndag den 15:e mars. Det första som kommer att hända är att arbetsområdena kommer att stängslas in och arbetsplatsen etableras.

 

nyastadenstorg_avstangningar202003

De olika områdena (A, B, C och D) är stängda i olika perioder. Dock så är område E (etableringsområdet) stängt hela perioden som arbetet på torget pågår.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan