Stadskärnan utvecklas – Pågående projekt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Inom kort börjar förbättringarna genomföras. Här kan du följa arbetet.

foto_daniel_strandroth

Färdiga arbeten

  • Regnbädd vid Nya stadens torg
  • Ny transformatorstation vid Nya stadens torg

Under år 2020

År 2020 kommer ytterligare förbättringar att genomföras vid torget. Bland annat ska mer belysning sättas upp för att skapa en tryggare miljö.

Torget ska även bli mer tillgängligt så därför byter vi ut markbeläggningen i ett stråk rakt över torgytan under våren 2020.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen