Stadskärnan utvecklas, pågående projekt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Här kan du följa arbetet.

basbild_konceptNYNY

Staden är inte bara platsen man åker till, det är även människans hembygd. Kärnan är stadens scen, en scen som speglar dess innehåll, den sociala mittpunkten. Nu utvecklar vi den för att den ska bli än mer attraktiv och gemytlig! Bit för bit…

Färdiga arbeten

  • John Hedins plats har genomgått en förvandling
  • Regnbädden vid Nya stadens torg
  • Ny transformatorstation vid Nya stadens torg (Konstverket som ska smycka stationen monteras i maj 2020.)

Vi ber om överseende och förståelse med att dessa insatser kan innebära buller och påverka framkomligheten på platsen/platserna.

I flikarna nedan beskrivs de arbeten som
pågår just nu eller som startar inom kort

Förbättringar på Nya stadens torg

Fler förbättringar kommer att genomföras på Nya stadens torg under våren 2020. Bland annat ska mer belysning sättas upp för att skapa en tryggare miljö. Torget ska även bli mer tillgängligt så därför byter vi ut markbeläggningen i ett stråk rakt över torgytan. Arbetet beräknas påbörjas i mars månad och kommer att pågå till juni. För att kunna utföra markarbetena måste delar av torget stängas av under i stort sett hela våren medan en del ytor stängs av under arbetsperioder enligt nedan.

Den 19 februari kl. 18.30 har vi en informationskväll för allmänheten om detta i Lidbeckska huset.

Vecka 10 till 20 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

Vecka 10 till 20 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

Vecka 20 till 25 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

Vecka 20 till 25 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

 

Temalekplats

Arbetet med temalekplats vid Lidans kan (parkeringen vid Torgbron) är påbörjad och beräknas kunna starta under året.

Torggatans förlängning

Arbetet vi kallar ”Torggatans förlängning” påbörjas i slutet på januari. I den andra etappen (den första etappen av arbetet var uppfräschningen av John Hedins plats) så ska stråket mellan fastigheterna ”Gjuteriet” och ”Sibirien” beläggas med enhetlig marksten. Belysning, växter och rekreation ska också sättas upp.

Fler förbättringar kommer att genomföras på Nya stadens torg under våren 2020. Bland annat ska mer belysning sättas upp för att skapa en tryggare miljö. Torget ska även bli mer tillgängligt så därför byter vi ut markbeläggningen i ett stråk rakt över torgytan. Arbetet beräknas påbörjas i mars månad och kommer att pågå till juni. För att kunna utföra markarbetena måste delar av torget stängas av under i stort sett hela våren medan en del ytor stängs av under arbetsperioder enligt nedan.

Den 19 februari kl. 18.30 har vi en informationskväll för allmänheten om detta i Lidbeckska huset.

Vecka 10 till 20 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

Vecka 10 till 20 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

Vecka 20 till 25 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

Vecka 20 till 25 passerar du torget enligt kartbilden ovan.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan