Samhällsbyggnadsfrukost

Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss. Vi vill föra en långsiktig dialog och samverkan med er i syfte att öka bostadsbyggandet och visa på möjligheterna som Lidköping har att erbjuda.

Nästa Samhällsbyggnadsfrukost

5 februari 2021. Denna gång helt digitalt. Du kan anmäla dig här.

Samhällsbyggnadsfrukosten den 29 september 2020 innehöll följande

Agendan hade ett tydligt fokus på att öka bostadsbyggandet i Lidköping genom att visa på de möjligheter som finns här i Lidköping.

Bland annat föredrogs det kring:

  • Trender som just nu råder i länet kring bostadsbyggande.
  • Kommunens goda detaljplaneberedskap.
  • Den fördjupade översiktsplanen för bland annat bostäder och verksamhetsmark med sikte på år 2050. Där kommer förvaltningen inom kort ta fördjupade dialog med branschen för att få in exploatörers perspektiv i planen.
  • Kommande verksamhetsmark på Kartåsens industriområde och ett framtida ökat antal arbetsplatstillfällen i Lidköping.
  • Exempel från genomförda bostadsprojekt av AB Drömstan som byggde 120 lägenheter som blev bokade i ett kick.

Ta del av det material som presenterades

Läs vår nyhet om den första Samhällsbyggnadsfrukosten i Lidköping här.

Agendan hade ett tydligt fokus på att öka bostadsbyggandet i Lidköping genom att visa på de möjligheter som finns här i Lidköping.

Bland annat föredrogs det kring:

  • Trender som just nu råder i länet kring bostadsbyggande.
  • Kommunens goda detaljplaneberedskap.
  • Den fördjupade översiktsplanen för bland annat bostäder och verksamhetsmark med sikte på år 2050. Där kommer förvaltningen inom kort ta fördjupade dialog med branschen för att få in exploatörers perspektiv i planen.
  • Kommande verksamhetsmark på Kartåsens industriområde och ett framtida ökat antal arbetsplatstillfällen i Lidköping.
  • Exempel från genomförda bostadsprojekt av AB Drömstan som byggde 120 lägenheter som blev bokade i ett kick.

Ta del av det material som presenterades

Läs vår nyhet om den första Samhällsbyggnadsfrukosten i Lidköping här.