SMS vid driftstörningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vid driftstörningar använder Lidköping Elnät en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta avstängningar. Vid en kris eller vid mindre allvarliga störningar som till exempel en elavbrott får alla mobiltelefoner som finns registrerade i området information på SMS. SMS går ut till alla över 16 år, men är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går SMS ut även till barnet.

Elledning Elnät

Systemet vi använder skickar ett sms till din mobiltelefon. Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av elavbrottet. Via länken nedan har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till ytterligare mobilnummer och adresser. Här kan du även ta bort uppgifter.

Lägg till, ta bort eller ändra mina uppgifter

Vi är tacksamma om du som har fritidsboende eller tillfälligt boende i någon av våra kommuner kontrollerar att du finns med i registret. Kommunen har skyldighet att informera om störningar eller avbrott i elförsörjningen, som till exempel en planerad elavstängning eller elavbrott. Vårt register är baserat på data från Bisnode, uppgifterna lämnar vi inte ut till någon.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med GDPR.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen