Strategisk byggdialog

Välkommen att boka tid för Strategisk byggdialog. Ett möte för dig och ditt företag att förverkliga dina visioner för byggande i Lidköping. Du som är exploatör, byggherre eller som har företag som äger och utvecklar fastigheter är välkommen till oss på Samhällsbyggnad i Lidköpings kommun. Strategisk byggdialog är ett möte där du och ditt företag träffar chefer ur Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ur vår horisont syftar mötet till att nå vårt strategiska mål att Lidköpings kommun ska växa till 45000 invånare till år 2030.

Vi sitter ner tillsammans och lyfter dina behov och vad vi kan göra för just dig som är intresserad av att bygga i Lidköpings kommun. Dialogen är ett öppet samtalsforum utifrån dina önskemål. Det är ditt företag som bestämmer vad samtalet skall handla om. Det kan också gälla frågor kring processen med detaljplanering, markanvisningar och bygglov. Eller om ditt företag har synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete. Vi erbjuder möten på plats hos oss eller via Skype om så önskas. Ni får i mötet träffa enhetscheferna för Mark-Exploatering, Plan-Trafik och Bygglov.

Till e-tjänsten > Boka din tid via vår e-tjänst här eller kontakta oss på samhallsbyggnad@lidkoping.se

Mer information från Samhällsbyggnad: Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping

Den 29 september klockan 7.30 är ni varmt välkommen till Fullmäktigesalen i Lidbeckska huset för vår första Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping. Här kommer vi att presentera vad som är på gång och visa på de möjligheter som finns hos oss i Lidköpings kommun. Ett möte där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss. Vi vill starta en långsiktig dialog och samverkan med er i syfte att öka bostadsbyggandet och visa på möjligheterna som Lidköping har att erbjuda.

Planen var att bjuda in till den första träffen nu i maj månad men detta är under rådande omständigheter inte möjligt. Vi har istället gjort en liten film – den du ser här ovan – för inspiration och så hoppas vi att vi ses i september istället.

Ytterligare information kring vår träff i september kommer efter sommaren.