Strategisk byggdialog

Välkommen att boka tid för Strategisk byggdialog. Ett möte för dig och ditt företag att förverkliga dina visioner för byggande i Lidköping. Du som är exploatör, byggherre eller som har företag som äger och utvecklar fastigheter är välkommen till oss på Samhällsbyggnad i Lidköpings kommun. Strategisk byggdialog är ett möte där du och ditt företag träffar chefer ur Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ur vår horisont syftar mötet till att nå vårt strategiska mål att Lidköpings kommun ska växa till 45000 invånare till år 2030.

Vi sitter ner tillsammans och lyfter dina behov och vad vi kan göra för just dig som är intresserad av att bygga i Lidköpings kommun. Dialogen är ett öppet samtalsforum utifrån dina önskemål. Det är ditt företag som bestämmer vad samtalet skall handla om. Det kan också gälla frågor kring processen med detaljplanering, markanvisningar och bygglov. Eller om ditt företag har synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete. Vi erbjuder möten på plats hos oss eller via Skype om så önskas. Ni får i mötet träffa enhetscheferna för Mark-Exploatering, Plan-Trafik och Bygglov.

Till e-tjänsten > Boka din tid via vår e-tjänst här eller kontakta oss på samhallsbyggnad@lidkoping.se