Att ansluta till vatten och avlopp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här hittar du information om hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Det kan göras för enskilda hushåll men även för olika typer av vatten- och avloppsföreningar.

Verksamhetsområde

Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet med vatten och avlopp. Verksamhetsområdet består av Lidköpings tätort och övriga tätorter i kommunen. Där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening.

Lidköpings kommun erbjuder dock möjlighet för dem som bor utanför verksamhetsområdet att ansluta till en förbindelsepunkt på kommunens vatten och avloppsnät. Detta kan göras för enskilda hushåll men även för olika typer av vatten- och avloppsföreningar. Läs mer om vatten- och avloppsföreningar.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är en juridiska ansvarsgräns mellan fastighetsägaren eller VA-föreningen och VA-huvudmannen (Teknisk Service, Vatten-Avlopp). Det är vid anslutningspunkten du ansluter till det kommunala vatten och avloppsnätet, och fram till denna punkt är det VA-huvudmannen som ansvarar för ledningar och vattenkvalitet. Alla ledningar och installationer efter förbindelsepunkten ägs och underhålls av fastighetsägaren eller VA-föreningen.

Så går det till att ansluta en fastighet

Servisanmälan

För att ansluta till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan: Servisanmälan VA. Läs igenom Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) med ABVA Tilläggsbestämmelser.

Servisanmälan för mer än en fastighet ska kompletteras med en förteckning över fastighetsbeteckningar, fastighetsägare och information om extra lägenheter finns. Det ska även bifogas en ritning över vatten- och avloppsledningar samt dimension vid inkopplingspunkten.

När vi tagit emot servisanmälan skickar Teknisk Service Vatten-Avlopp en tidsplan för anslutningen och det avtal som fastighetsägaren eller VA-föreningen ska teckna med kommunen.

Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften.

VA-taxa 2019

Vattenmätare och vatten

Innan vattnet släpps på måste en mätarplats ordnas, antingen godkänd mätarkonsol alternativt mätarbrunn. När mätarplatsen är upprättad kontaktas Teknisk Service, Vatten-Avlopp, som monterar mätaren och öppnar ventilen till det kommunala ledningsnätet.
Läs mer om vattenmätare.

Exempel på mätarplats

Mätarkonsol

Bilden nedan visar en mätarkonsol som sitter horisontellt på väggen med två avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Mätarkonsolen är fastighetsägarens egendom och ansvar. Bygglängden på vattenmätaren för en villa är 19 cm. Vattenmätaren tillhandahålls av Teknisk Service, Vatten-Avlopp.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runtomkring vattenmätaren vara fritt och det ska finnas ett återströmmningsskydd enligt SS-EN 1717.

Mätarkonsol

Mätare i mätarbrunn

Om servisledningen är längre än 300 meter från förbindelsepunkten, eller om det är flera fastigheter som delar anslutningspunkt, ska en mätarbrunn installeras (se bilden nedan).

För att mätarbrunnen ska vara godkänd krävs följande:

  • Den ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100-200 mm över markytan.
  • Den ska vara utrustad med stege av korrosionshärdat material.
  • Den ska vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
  • Konsolen ska vara försedd med funktionsdugliga avstängningsventiler.
  • Den ska vara tät så att inget läckage sker och ha ett återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.
  • Mätarbrunnen ska godkännas av Teknisk Service, Vatten-Avlopp.

Mätare i mätarbrunn

Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet med vatten och avlopp. Verksamhetsområdet består av Lidköpings tätort och övriga tätorter i kommunen. Där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening.

Lidköpings kommun erbjuder dock möjlighet för dem som bor utanför verksamhetsområdet att ansluta till en förbindelsepunkt på kommunens vatten och avloppsnät. Detta kan göras för enskilda hushåll men även för olika typer av vatten- och avloppsföreningar. Läs mer om vatten- och avloppsföreningar.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan