Byggnation av Ängens ARV och ledningsutbyggnad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Byggnationen av reningsverket innefattar ett antal olika delar. Dessutom finns det ett antal projekt kopplat till nya reningsverket. Det handlar om in- och utgående ledningar till verket, pumpstationer och två nya ledningar i Lidan.

Så hänger projekten ihop

Det nya reningsverket Ängens ARV ska ligga vid Ängen i Kartåsskogen. Förutom att bygga själva verket krävs det att vi bygger om och nyanlägger ledningsnät och pumpstationer i centrala Lidköping. Du hittar de olika projekten under rubrikerna ovan. De hänger samman på följande sätt:

  1. De två huvudpumpstationer som idag leder avloppsvattnet till nuvarande reningsverk i Västra hamnen, ska byggas om och flödena ska vända mot Ängens ARV. Läs under Pumpstationer.
  2. Pumpstationerna ska leda avloppsvattnet via två nya ledningar som ska anläggas på Lidans botten. Läs under Ledning i Lidan.
  3. Ledningarna kommer att mynna ut i en ny huvudpumpstation som vi ska anlägga i skogen vid Majåker-Ljunghed. Läs under Pumpstationer.
  4. Från den nya pumpstationen i Majåker-Ljunghed läggs markförlagda ledningar in till det nya verket. Ledningarna kommer att läggas i ett gångstråk utmed den planerade Ängsbäcken. Läs under Ingående ledningar och Ängsbäcken.
  5. Det renade vattnet ska ledas från Ängens Arv via en anlagd bäck, Ängsbäcken, till Majåker där vattnet kommer att ledas via rör ut till recipienten Lidan. Läs under Ingående ledningar och Ängsbäcken.

LIWE LIFE miljöprojektet

Följ arbetet på vår projektwebbplats.