Projekt: Nya avlastande avloppsledningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Avloppsledningsnätet i Lidköping behöver byggas ut. I samband med att vi bygger vårt nya avloppsreningsverk Ängens ARV kommer vi att bygga nya avskärande ledningar i centrala Lidköping.

De nya ledningarna kommer att gå strax söder om centrala Lidköping, och ska kopplas ihop med de ledningar som kommer från landsorterna i södra delen av kommunen. De nya ledningarna kommer därmed fånga upp avloppet från de södra landsorterna och leda det till det nya reningsverket, istället för att avloppet ska fortsätta in till centrala Lidköping och sedan vidare till det nya verket. På så sätt avlastar de nya ledningarna vårt befintliga avloppsnät och vi slipper förstärka ledningarna i innerstan, vilket hade varit mer komplicerat och kostsamt.

De nya avlastande ledningarna gör även att vi förstärker möjligheten till både avlopp och dricksvatten till nya och kommande exploateringsområden som planeras enligt Lidköpings kommuns översiktsplan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan