Tunbanan: VA Lidköping-Tun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Tun och Såtenäs får idag sin försörjning av vatten och avlopp från vattenverket och reningsverket i Såtenäs. Dessa verk kommer dock att avvecklas och därför ska Lidköpings kommun bygga vatten- och avloppsledningar från centrala Lidköping till Tun.

VA-anslutning av Tun och Såtenäs innefattar:

  • Cirka 28,5 km överföringsledningar för avlopp
  • Cirka 22 km överföringsledningar för dricksvatten
  • Ett antal nya pumpstationer och tryckstegringsstationer kommer att byggas i samband med ledningsförstärkningen.

Under större delen av överföringsstråket kommer dricksvatten- avloppsledningarna kunna samförläggas. Beräkningen förutsätter även att byggmetod med öppen schakt tillämpas och att markförhållandena är sådana att sprängning inte behövs.

Bredband

Förutom vatten och avlopp kommer vi även passa på att lägga bredband utmed hela sträckan.

Dokument

Länk till Översikt etapper tidplan