Avgift och faktura för vatten och avlopp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vi skickar ut tre fakturor per år med förfallodag omkring den 1 april, 1 augusti, 1 december. Faktura till sommarabonnemang skickas med förfallodag omkring den 1 juli.

Duschmunstycke

Betalningssätt

Vi kan erbjuda olika betalningssätt:

 • Pappersfaktura: Om du inte har valt något annat alternativ får du automatiskt en pappersfaktura hem med posten.
 • Autogiro: Pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto och fakturan blir betald exakt på förfallodatum. För att anmäla dig till betalning med autogiro går du till e-tjänsten Vatten, avlopp och renhållning, autogiro, anmälan. Du kan antingen fylla i och godkänna med Bankid eller så skriver du ut en blankett, undertecknar och skickar till oss med posten. Du kan också ringa 0510-77 00 00 om du vill få blanketten hemskickad.
 • E-faktura: För dig som har internetbank. Du får en elektronisk faktura via din internetbank. Kontakta din bank eller använd e-tjänsten Vatten, avlopp och renhållning, e-faktura, anmälan.
 • E-postfaktura: Du får en faktura till din e-postadress. Se e-tjänsten Vatten, avlopp och renhållning, e-postfaktura, anmälan.
 • Elektronisk faktura via Kivra: Du som är ansluten till Kivra får din faktura dit. Läs mer om Kivra och hur du ansluter dig.

Avläsning

För att du ska betala rätt avgift för ditt vatten behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Vi rekommenderar att du gör det två gånger per år. Dina fakturor justeras utifrån värdena du meddelar. Om du lämnar din mätarställning regelbundet kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning.

Här lämnar du din mätarställning

Inflyttning och avflyttning med mera

Vid nybyggnad eller försäljning av fastighet, samt vid överlåtelse eller nyetablering av rörelse med egen vattenmätning, ska du göra en anmälan till Vatten-Avlopp.

VA-taxa 2019

VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänster, alltså taxekonstruktionen. Läs mer i vår populärversion;

VA-taxan populärversion

Hjälp att förstå VA-fakturan

VA-avgiften består av en  fast avgift och en förbrukningsavgift. Den fasta avgiften är den avgift som du betalar för att få tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Den bekostar bland annat den gemensamma driften och underhållet av ledningsnätet. Förbrukningsavgiften grundar sig på hur mycket vatten du gör av med. Denna avgift kan du alltså påverka genom att förändra ditt sätt att använda vatten. (Tips finns under fliken Hur kan jag påverka min vattenförbrukning?)

För att få fram din förbrukningsavgift behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Du hittar en länk och information om hur du gör här ovanför. Förbrukningsavgiften som du betalar på din faktura bygger på den senaste avläsningen av din vattenförbrukning. Vi beräknar då förbrukningsavgiften utifrån vad den blir om du fortsätter att ha samma förbrukning. Vid nästa avläsning justeras beloppet.

Här följer förklaring av några begrepp och siffror på fakturan. Se de numrerade röda markeringarna på exemplet nedanför.

1. Föregående avl: Föregående avläsning, det vill säga den förbrukning som senaste avläsningen visade och det datum som den rapporterades. Kbm = kubikmeter vatten

2. Total årskostnad: Beräknad årskostnad utifrån den senaste avläsningen.

3. Förbrukning från 798 till 810: Siffran 798 avser det antal kubikmeter vatten som vi beräknade att du skulle göra av med, utifrån mätaravläsningen den 1 september. Detta betalade du på den förra fakturan. Siffran 810 visar det antal kubikmeter vatten som det vid nästa mätaravläsning, den 1 oktober, visade sig att du faktiskt gjort av med. Det innebar att du gjorde av med 12 kubikmeter mer vatten än beräknat, vilket gör att du på denna faktura får betala för dessa 12 kubikmeter (vilket innebär 212,40 kronor).

4. Förbrukning från 810 till 819: Siffran 810 är det antal kubikmeter vatten som avlästes 1 oktober. Utifrån denna beräknar vi att du till och med 31 oktober ska har förbrukat totalt 819 kubikmeter, vilket gör att du på denna faktura ska betala för 9 kubikmeter (159,30 kronor).

5. Den fasta avgiften för perioden 1 september till 31 oktober blir 355,97 kronor, beräknat utifrån att avgiften för denna person är 2 130 kronor per år.

Fakturaexempel

Hur kan jag påverka min vattenförbrukning?

Tycker du att vattenräkningen är ovanligt hög? Den vanligaste tanken som passerar då är att det är fel på vattenmätaren. Det finns ett enkelt sätt att kontrollera vattenmätaren. Läs av mätaren före du lämna hemmet. Om mätaren inte har ändrat sig under tiden som du har varit borta då har du en fungerande mätare. Om mätarställningen däremot har ändrats har du en läcka någonstans som du behöver åtgärda. Det kan vara en droppande kran, en toalett som står och rinner eller att du har ett läckage på en ledning, vilket i sin tur kan ge allvarliga skador på huset. Även små droppar kan bli stora mängder och stora kostnader på sikt.

Din vattenkonsumtion beror mycket på vad du har för dagliga vanor. Rent dricksvatten är något vi i Sverige är så vana vid att det blivit en självklarhet för oss. I genomsnitt förbrukar en person ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning, endast en liten del till matlagning och dryck.

 • 10 liter för dryck och mat
 • 30 liter för toalettspolning
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning

Om vattenräkningen blivit högre än tidigare kan du ställa dig följande frågor:

 • Har vi några droppande kranar eller toaletter som står och rinner?
 • Har antalet personer i hushållet ändrats?
 • Har personerna i hushållet ändrat sina vanor? Tränar mer? Duschar hemma istället för på jobbet eller gymmet?

Några goda råd för att spara både vatten och pengar:

 • Undvik att bada badkar, ta en dusch istället.
 • Korta ner din duschtid. Fem minuter kortare tid kan motsvara 35-70 liter vatten beroende på om du har ett snålspolande duschmunstycke eller inte.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Spola inte vatten i onödan.
 • Diska inte under rinnande vatten. Rinnande vatten i tre minuter förbrukar 35-40 liter. Använd en balja så går det åt max tio liter.
 • Du behöver inte skölja av disk som du ska ställa i diskmaskinen, det sköter diskmaskinen.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården. Det finns ingen anledning att vattna växter med renat dricksvatten.

Vattenläckage kan leda till stora kostnader

 • En droppande kran motsvarar en förbrukning på ungefär 15 m3 per år.
 • En stril motsvarande en sytråd (0.3 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 30 m3 per år.
 • En tunn stråle motsvarande en synål (0.9 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 300 m3 per år.
 • En toalett som smårinner motsvarar en förbrukning på ungefär 700 m3 per år.

Felanmälan

Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Telefontider:

Måndag- torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Felanmälan efter kontorstid:
Telefon 031-334 10 78

Ledningsnät, anslutningsavgifter

Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Taxor för vatten och avlopp 2018

Förbrukningsavgift per kubikmeter (m³)

 
Inklusive moms
Vatten9,02 kr
Avlopp13,53 kr
Vatten och avlopp tillsammans22,55 kr

Fast avgift per år och fastighet för abonnent ansluten till både vatten och avlopp

qn = flödeshastighet per timme

Mätarstorlek
inkl. moms
2,5 qn (normalvilla)2 405 kr
6 qn6 960 kr
10 qn10 030 kr

VA-taxan 2018 i helhet

Läs VA-taxa 2018 i sin helhet

VA-avgiften består av en  fast avgift och en förbrukningsavgift. Den fasta avgiften är den avgift som du betalar för att få tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Den bekostar bland annat den gemensamma driften och underhållet av ledningsnätet. Förbrukningsavgiften grundar sig på hur mycket vatten du gör av med. Denna avgift kan du alltså påverka genom att förändra ditt sätt att använda vatten. (Tips finns under fliken Hur kan jag påverka min vattenförbrukning?)

För att få fram din förbrukningsavgift behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Du hittar en länk och information om hur du gör här ovanför. Förbrukningsavgiften som du betalar på din faktura bygger på den senaste avläsningen av din vattenförbrukning. Vi beräknar då förbrukningsavgiften utifrån vad den blir om du fortsätter att ha samma förbrukning. Vid nästa avläsning justeras beloppet.

Här följer förklaring av några begrepp och siffror på fakturan. Se de numrerade röda markeringarna på exemplet nedanför.

1. Föregående avl: Föregående avläsning, det vill säga den förbrukning som senaste avläsningen visade och det datum som den rapporterades. Kbm = kubikmeter vatten

2. Total årskostnad: Beräknad årskostnad utifrån den senaste avläsningen.

3. Förbrukning från 798 till 810: Siffran 798 avser det antal kubikmeter vatten som vi beräknade att du skulle göra av med, utifrån mätaravläsningen den 1 september. Detta betalade du på den förra fakturan. Siffran 810 visar det antal kubikmeter vatten som det vid nästa mätaravläsning, den 1 oktober, visade sig att du faktiskt gjort av med. Det innebar att du gjorde av med 12 kubikmeter mer vatten än beräknat, vilket gör att du på denna faktura får betala för dessa 12 kubikmeter (vilket innebär 212,40 kronor).

4. Förbrukning från 810 till 819: Siffran 810 är det antal kubikmeter vatten som avlästes 1 oktober. Utifrån denna beräknar vi att du till och med 31 oktober ska har förbrukat totalt 819 kubikmeter, vilket gör att du på denna faktura ska betala för 9 kubikmeter (159,30 kronor).

5. Den fasta avgiften för perioden 1 september till 31 oktober blir 355,97 kronor, beräknat utifrån att avgiften för denna person är 2 130 kronor per år.

Fakturaexempel