Avgift och faktura för vatten och avlopp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi skickar ut fyra fakturor per år med förfallodag den 30 april, 31 juli, 31 oktober och 31 januari. Faktura till sommarabonnemang skickas med förfallodag omkring den 30 juni.

Betalningssätt

Vi kan erbjuda olika betalningssätt:

 • Pappersfaktura: Om du inte har valt något annat alternativ får du automatiskt en pappersfaktura hem med posten.
 • Autogiro: Pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto och fakturan blir betald exakt på förfallodatum. För att anmäla dig till betalning med autogiro går du till e-tjänsten Vatten, avlopp och renhållning, autogiro, anmälan. Du kan antingen fylla i och godkänna med Bankid eller så skriver du ut en blankett, undertecknar och skickar till oss med posten. Du kan också ringa 0510-77 00 00 om du vill få blanketten hemskickad.
 • E-faktura: För dig som har internetbank. Du får en elektronisk faktura via din internetbank. Kontakta din bank eller använd e-tjänsten Vatten, avlopp och renhållning, e-faktura, anmälan.
 • E-postfaktura: Du får en faktura till din e-postadress. Se e-tjänsten Vatten, avlopp och renhållning, e-postfaktura, anmälan.
 • Elektronisk faktura: Du som är ansluten till en digital postlåda som tex. Mina meddelande eller Kivra får automatiskt din faktura dit. Läs mer om Kivra och hur du ansluter dig.

Avläsning

För att du ska betala rätt avgift för ditt vatten behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Vi rekommenderar att du gör det två gånger per år. Dina fakturor justeras utifrån värdena du meddelar. Om du lämnar din mätarställning regelbundet kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning.

Här lämnar du din mätarställning

Inflyttning och avflyttning med mera

Vid nybyggnad eller försäljning av fastighet, samt vid överlåtelse eller nyetablering av rörelse med egen vattenmätning, ska du göra en anmälan till Vatten-Avlopp. Anmälan kan göras direkt i självservice eller via kommunens kontaktcenter 0510-77 00 00

VA-taxa 2019

VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänster, alltså taxekonstruktionen. Läs mer i vår populärversion;

VA-taxan populärversion

Hjälp att förstå VA-fakturan

Förbrukningsavgiften grundar sig på hur mycket vatten du gör av med. Denna avgift kan du alltså påverka genom att förändra ditt sätt att använda vatten. (Tips finns under fliken Hur kan jag påverka min vattenförbrukning?)

För att få fram din förbrukningsavgift behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Du hittar en länk och information om hur du gör här ovanför. Förbrukningsavgiften som du betalar på din faktura bygger på den senaste avläsningen av din vattenförbrukning. Vi beräknar då förbrukningsavgiften utifrån vad den blir om du fortsätter att ha samma förbrukning. Vid nästa avläsning justeras beloppet.

Den fasta avgiften består av tre delar

En grundavgift per fastighet är 1 195 kronor (inkl. moms) per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Dessutom betalar du en lägenhetsavgift på 670 kronor (inkl. moms). Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.

 Dagvattenavgiften är 225 kronor (inkl. moms) per lägenhet och år. Dagvattenavgiften täcker Lidköpings kommuns kostnader för att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från fastigheten. En del av avgiften tas ut som en avgift för ”Dagvatten fastighet” och en del för ”Dagvatten gata”. Dagvatten fastighet ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastigheten. Dagvatten gata ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från lokalgator och lokala grönytor mm. i ditt område. Dagvatten gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

För villor och småhus med en uppskattad förbrukning på 130 m3 blir kostnaden totalt
5 022 kr (inkl. moms) per år

Hur kan jag påverka min vattenförbrukning?

Tycker du att vattenräkningen är ovanligt hög? Den vanligaste tanken som passerar då är att det är fel på vattenmätaren. Det finns ett enkelt sätt att kontrollera vattenmätaren. Läs av mätaren före du lämna hemmet. Om mätaren inte har ändrat sig under tiden som du har varit borta då har du en fungerande mätare. Om mätarställningen däremot har ändrats har du en läcka någonstans som du behöver åtgärda. Det kan vara en droppande kran, en toalett som står och rinner eller att du har ett läckage på en ledning, vilket i sin tur kan ge allvarliga skador på huset. Även små droppar kan bli stora mängder och stora kostnader på sikt.

Din vattenkonsumtion beror mycket på vad du har för dagliga vanor. Rent dricksvatten är något vi i Sverige är så vana vid att det blivit en självklarhet för oss. I genomsnitt förbrukar en person ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning, endast en liten del till matlagning och dryck.

 • 10 liter för dryck och mat
 • 30 liter för toalettspolning
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning

Om vattenräkningen blivit högre än tidigare kan du ställa dig följande frågor:

 • Har vi några droppande kranar eller toaletter som står och rinner?
 • Har antalet personer i hushållet ändrats?
 • Har personerna i hushållet ändrat sina vanor? Tränar mer? Duschar hemma istället för på jobbet eller gymmet?

Några goda råd för att spara både vatten och pengar:

 • Undvik att bada badkar, ta en dusch istället.
 • Korta ner din duschtid. Fem minuter kortare tid kan motsvara 35-70 liter vatten beroende på om du har ett snålspolande duschmunstycke eller inte.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Spola inte vatten i onödan.
 • Diska inte under rinnande vatten. Rinnande vatten i tre minuter förbrukar 35-40 liter. Använd en balja så går det åt max tio liter.
 • Du behöver inte skölja av disk som du ska ställa i diskmaskinen, det sköter diskmaskinen.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården. Det finns ingen anledning att vattna växter med renat dricksvatten.

Vattenläckage kan leda till stora kostnader

 • En droppande kran motsvarar en förbrukning på ungefär 15 m3 per år.
 • En stril motsvarande en sytråd (0.3 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 30 m3 per år.
 • En tunn stråle motsvarande en synål (0.9 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 300 m3 per år.
 • En toalett som smårinner motsvarar en förbrukning på ungefär 700 m3 per år.

Felanmälan

Vid felanmälan ring Trygghetscentralen på telefon 0510-77 11 00

Det går också att göra en felanmälan direkt i datorn.

Ledningsnät, anslutningsavgifter

Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Telefontider:

Måndag- torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Taxor för vatten och avlopp 2019 Bostadsfastigheter

Förbrukningsavgift per kubikmeter (m³)

 
Inklusive moms
Vatten9,02 kr
Avlopp13,53 kr
Vatten och avlopp tillsammans22,55 kr

Fast avgift per år och fastighet för abonnent ansluten till både vatten och avlopp

qn = flödeshastighet per timme

Småhus
inkl. moms
Fast avgift1 195kr
Lägenhetsavgift670 kr
Dagvatten fastighet135 kr
Dagvatten gata90 kr

Den fasta avgiften består av tre delar

En grundavgift per fastighet är 1 195 kronor (inkl. moms) per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Dessutom betalar du en lägenhetsavgift på 670 kronor (inkl. moms). Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.

Avgiften beror på antalet bostadsenheter i din fastighet, en normalvilla betalar en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus betalar flera avgifter.

För verksamheter och företag som inryms i bostadsfastigheter, som t.ex. kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en lägenhet.

Dagvattenavgiften är 225 kronor (inkl. moms) per lägenhet och år. Dagvattenavgiften täcker Lidköpings kommuns kostnader för att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från fastigheten. En del av avgiften tas ut som en avgift för ”Dagvatten fastighet” och en del för ”Dagvatten gata”. Dagvatten fastighet ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastigheten. Dagvatten gata ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från lokalgator och lokala grönytor mm. i ditt område. Dagvatten gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

 

VA-taxan 2019 i helhet

VA-taxa 2019

Taxor för vatten och avlopp 2019 Företag, industrier och andra fastigheter som inte används för bostadsändamål

 
Exkl moms
Inkl moms
Fast avgift per fastighet956 kr1 195kr
Förbrukningsavgift per kubikmeter18,04 kr22,55 kr
Avgift per år och vattenmätare/mätarkombination
1 x Qn 2,5 / Q3 41 608 kr2 010 kr
2 x Qn 2,5 / Q3 46 976 kr8 720 kr
3 x Qn 2,5 / Q3 416 276 kr20 345 kr
4 x Qn 2,5 / Q3 427 008 kr33 760 kr
5 x Qn 2,5 / Q3 437 740 kr47 175 kr
1 x Qn 6 / Q3 108 764 kr10 955 kr
2 x Qn 6 / Q3 1035 953 kr44 940 kr
3 x Qn 6 / Q3 1055 000 kr69 530 kr
1 x Qn 10 / Q3 1623 432 kr29 290 kr
2 x Qn 10 / Q3 1655 624 kr69 530 kr
3 x Qn 10 / Q3 16107 496 kr134 370kr
4 x Qn 10 / Q3 16164 732 kr205 915 kr
Avgift per år och varje påbörjat 5 000-tal m2 tomtyta för avledande av dagvatten fastighet (Df)596 kr745 kr
Avgift per år och varje påbörjat 5 000-tal m2 tomtyta för avledande av dagvatten gata (Dg)396 kr495 kr

Den rörliga avgiften

Den rörliga avgiften är 22,55 kronor (inkl. moms) per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Den fasta avgiften består av tre delar

En grundavgift per fastighet som kostar 1 195 kronor (inkl. moms) per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.
En avgift för sin mätare eller mätarkombination som är beräknad utifrån den nytta och kapacitet fastigheten har av sin VA-anslutning. Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.*
En dagvattenavgift som täcker Lidköpings kommuns kostnader för att ta hand om regn- och smältvatten från fastighetens hårdgjorda ytor, till exempel tak, innergårdar, parkeringsplatser osv. Avgiften tas ut efter storleken på fastighetens tomtyta.

*En mätställeavgift motsvarande grundavgiften på 1 195kr inkl moms. tas ut om det finns ytterligare mätställen inne på fastigheten. Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

Frågor och svar VA-taxan

Vad menas med lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en nyttorelaterad avgiftsparameter, antalet lägenheter utgör ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av sin anslutning till VA. Lägenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare.

Avgiften beror på antalet bostadsenheter i din fastighet, en normalvilla betalar en lägenhetsavgift.

För ett hyreshus med t ex 15 lägenheter betalar man 15 lägenhetsavgifter.

För verksamheter och företag som inryms i bostadsfastigheter, som t.ex. kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en lägenhet.

Vad innebär den nya VA-taxan för en flerfamiljsfastighet?

För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på 612 kr per år eller 51 kr per månad.

Vad innebär den nya VA-taxan för en verksamhet?

För fastigheter som inte används för bostadsändamål, exempelvis industri och affärsverksamhet, debiteras fastigheterna efter deras nytta av VA-tjänsterna. Avgifterna tas ut i form av mätaravgifter efter hur mycket kapacitet fastigheten har tillgång till samt en dagvattenavgift efter tomtstorlek. Dagvattenavgiften är en schablon man betalar per påbörjad 5 000kvm tomtyta och ska täcka kostanden för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastigheten.

Hur fördelas kostnaden för dagvattenhantering med den nya taxan?

Kostnaden för dagvatten fördelas på lägenhetsavgiften som är en del av den fasta avgiften man betalar. En del av avgiften tas ut som en avgift för ”Dagvatten fastighet” och en del för ”Dagvatten gata”.

Dagvatten fastighet ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastigheten.

En fastighet med fler lägenheter antas ha en större andel hårdgjord yta och orsakar därmed en större mängd dagvatten som belastar VA-anläggningen.

Dagvatten gata ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från lokalgator och lokala grönytor mm. i ditt område. Dagvatten gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

För företag och annan verksamhet debiteras nu dagvattenavgiften efter tomtyta, vilket innebär att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar och lagerlokaler, innebär den nya taxan en höjning.

För kunder utan kommunal dagvattenanslutning innebär det däremot en sänkning. Det beror på att varje kund ska betala för de tjänster den använder.

Vad hände med poängavgifterna?

Poängavgifter har utgått ur taxan eftersom det inte fördelar kostnaden utifrån den nytta fastigheten har av VA-anslutningen. Istället för poängavgifter fördelas avgifterna efter en schablon förbrukning per lägenhet på fastigheten. Schablonen är beräknad efter den genomsnittliga förbrukningen i kommunen 130 kbm per år och lägenhet.

Vad gäller för obebyggda fastigheter?

Obebyggda fastigheter ska betala fasta brukningsavgifter (från det att förbindelsepunkt anvisats). Detta gäller från 1 januari 2019, ingen debitering sker för tiden innan detta.

Förbrukningsavgiften grundar sig på hur mycket vatten du gör av med. Denna avgift kan du alltså påverka genom att förändra ditt sätt att använda vatten. (Tips finns under fliken Hur kan jag påverka min vattenförbrukning?)

För att få fram din förbrukningsavgift behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Du hittar en länk och information om hur du gör här ovanför. Förbrukningsavgiften som du betalar på din faktura bygger på den senaste avläsningen av din vattenförbrukning. Vi beräknar då förbrukningsavgiften utifrån vad den blir om du fortsätter att ha samma förbrukning. Vid nästa avläsning justeras beloppet.

Den fasta avgiften består av tre delar

En grundavgift per fastighet är 1 195 kronor (inkl. moms) per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Dessutom betalar du en lägenhetsavgift på 670 kronor (inkl. moms). Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.

 Dagvattenavgiften är 225 kronor (inkl. moms) per lägenhet och år. Dagvattenavgiften täcker Lidköpings kommuns kostnader för att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från fastigheten. En del av avgiften tas ut som en avgift för ”Dagvatten fastighet” och en del för ”Dagvatten gata”. Dagvatten fastighet ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastigheten. Dagvatten gata ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från lokalgator och lokala grönytor mm. i ditt område. Dagvatten gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

För villor och småhus med en uppskattad förbrukning på 130 m3 blir kostnaden totalt
5 022 kr (inkl. moms) per år