Nytt reningsverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Idag renas vårt avloppsvatten i avloppsreningsverket som ligger i området Västra hamnen. När vår nya stadsdel Hamnstaden ska byggas behöver reningsverket flyttas. Dessutom behöver reningsverkets kapacitet utökas för att möta behovet av ett ökat invånarantal i Lidköping.

En utredning har gjorts för att ta fram förslag på plats för det nya reningsverket, och det har även gjorts en teknisk förstudie för att ta fram förslag på hur ett nytt reningsverk ska se ut och fungera. Kommunfullmäktige godkände förslagen den 23 februari, så nu har arbetet med att bygga det nya reningsverket dragit igång på allvar.

På dessa sidor kan du läsa om vad som händer i processen med nytt reningsverk.

Samrådshandlingar

Just nu pågår samråd. Här hittar du samrådsunderlaget: Samrådsunderlag Nytt ARV Lidköping.

Nyheter

Se fler nyheter inom Reningsverk