Inkommande ledningar och Ängsbäcken

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Från den nya pumpstationen i Majåker-Ljunghed ska ledningar dras in till Ängens ARV. Dessa ledningar kommer att placeras i gångstigen vid den planerade nya bäcken, Ängsbäcken, som ska anläggas för att transportera ut det renade avloppsvattnet samt dagvatten till vår recipient Lidan.

Ängsbäcken

Att vi anlägger Ängsbäcken och tillhörande dammar är ett led i det pedagogiska arbetet med Ängens ARV. Genom Ängsbäcken gör vi det möjligt för allmänheten att följa vattnets väg. Det kommer även att bli ett rekreationsområde i området, med bland annat en gångstig längs bäcken.

Tidplan för ingående ledningar och Ängsbäcken

  • Upphandling av projektering: Första kvartalet 2017
  • Projektering pågår under första halvåret 2018. Den kommer att utmynna i ett förfrågningsunderlag.
  • Entreprenad: Tredje kvartalet 2018 – tredje kvartalet 2019

Gestaltningsprogram för Ängsbäcken

Ladda ner Gestaltningsprogram Ängsbäcken

Ritning Översiktlig sträckning

Ladda ner Ritning