Ledningar i Lidan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

En del i projektet för vårt nya reningsverk är att anlägga två nya ledningar i Lidan, som ska leda avloppsvattnet från befintliga pumpstationer till den nya i Majåker-Ljunghed. Ledningarna kommer att placeras på Lidans botten med hjälp av betongtyngder.

Lidan

Sträckningen på ledningen är framtagen för att undvika de arkeologiska fynd som finns i Lidan. Vi måste även ta hänsyn till bland annat biologin i Lidan. Upphandling av projektering av ledningen kommer att ske under fjärde kvartalet 2017.

Tidplan för ledningen i Lidan

  • Upphandling av projektering: Sker sista kvartalet 2017.
  • Projektering: Första halvan av 2018. Utmynnar i ett förfrågningsunderlag under tredje kvartalet 2018.
  • Entreprenad ska ske andra-tredje kvartalet 2019.

Ritningar

Ladda ner Ritning Ledning i Lidan

Film (se stickan)

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen