Ledningar i Lidan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

En del i projektet för vårt nya reningsverk är att anlägga två nya ledningar i Lidan, som ska leda avloppsvattnet från befintliga pumpstationer till den nya i Majåker-Ljunghed. Ledningarna kommer att placeras på Lidans botten med hjälp av betongtyngder.

Lidan

Sträckningen på ledningen är framtagen för att undvika de arkeologiska fynd som finns i Lidan. Vi måste även ta hänsyn till bland annat biologin i Lidan. Upphandling av projektering av ledningen kommer att ske under fjärde kvartalet 2017.

Tidplan för ledningen i Lidan

  • Upphandling av projektering: Sker sista kvartalet 2017.
  • Projektering: Första halvan av 2018. Utmynnar i ett förfrågningsunderlag under tredje kvartalet 2018.
  • Entreprenad ska ske andra-tredje kvartalet 2019.

Ritningar

Ladda ner Ritning Ledning i Lidan

Film (se stickan)