Pumpstationer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Det nya reningsverket kräver att vi bygger en ny pumpstation. Den ska byggas i skogen vid Majåker-Ljunghed och kommer att bli länken mellan större delen av Lidköping och de ingående ledningarna till Ängens ARV.

Pumpstation Järnvägsbron 1

Förutom denna helt nya pumpstation behöver vi bygga om de två pumpstationer som ligger vid Rörstrand och Östra hamnen. Dessa kallas för P1 (Rörstrand) och P2 (Östra hamnen).

Tidplan för pumpstationerna

  • Upphandling av projektering: Sker fjärde kvartalet 2017
  • Projektering pågår mellan första och tredje kvartalet 2018. Utmynnar i ett förfrågningsunderlag i oktober 2018 (ingår i samma entreprenad som Ängens ARV).

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen