Varför bygga ett nytt reningsverk?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Avloppsreningsverket är den anläggning där avloppsvattnet från hushåll och företag i Lidköping renas så att vattnet kan återgå till naturen. Nuvarande avloppsreningsverk ligger i området Västra hamnen där Lidköpings kommande stadsdel Hamnstaden ska byggas.

Vatten

Reningsverket är gammalt och behöver rustas upp. Dessutom behöver dess storlek och kapacitet utökas eftersom invånarantalet i Lidköping ökar för varje år. När bostäderna i Hamnstaden byggs kommer reningsverket inte att få plats utan behöver flyttas.

Därför har politikerna i Lidköping beslutat att det ska byggas ett nytt reningsverk. Att bygga ett avloppsreningsverk är en stor miljöinvestering. Avloppsvattnet ska renas på ett så bra sätt som möjligt för att vattnet som sedan släpps ut ska vara av god kvalitet.

Varför kan vi inte bygga om befintligt reningsverk i stället?

Utredningar har visat att det inte är lämpligt att nuvarande reningsverk ligger kvar där det gör. På grund av att reningsverket behöver utökas för att klara en växande befolkning i Lidköping kommer det inte att finnas plats för ett nytt reningsverk i området när det ska byggas bostäder till den nya stadsdelen Hamnstaden. Avståndet till bostäder kommer bli för kort om det ska ligga kvar där det gör nu. Dessutom är det inte långsiktigt hållbart, varken ekonomiskt eller miljömässigt, att bygga om nuvarande reningsverk. Att rusta upp det skulle kosta minst 100 miljoner kronor och därtill kommer kostnaden för att uppgradera det. Ett reningsverk kräver miljötillstånd och även om vi får det nu för att bygga om befintligt verk, är det inte säkert att vi får det i framtiden utan vi kanske senare ändå måste flytta det.

Varför kan det nya verket inte ligga så långt bort som möjligt?

Avståndet till det redan befintliga reningsverket kan inte vara för långt. Avloppsvattnet ska ledas från platsen för nuvarande verk till det nya, och om avståndet är alltför långt blir kostnaderna och ingreppen i naturen större för att leda vattnet till det nya verket.