Avlopp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Det finns två reningsverk som behandlar avloppsvatten inom kommunens verksamhetsområden: Lidköpings avloppsreningsverk och Spikens avloppsreningsverk.

Allt avloppsvatten som kommer från kommunens hushåll, företag och industrier leds via cirka 35 mil avloppsledning till reningsverken. På verken genomgår avloppsvattnet en mekanisk, biologisk och kemisk rening innan vattnet släpps ut i Vänern igen. Totalt renas det cirka 4 000 000 m³ (kubikmeter) avloppsvatten i Lidköpings kommun varje år.

Lidköpings reningsverk behandlar cirka 4 000 000 m³ avloppsvatten per år. Verket är dimensionerat för 45 000 personekvivalenter (pe) och har en maxkapacitet på 850 m³/h vilket motsvarar 7 446 000 m³ avloppsvatten per år. Reningsverket tar emot spillvatten från Lidköpings centralort, Filsbäck, Vinninga, Kristinedal, Saleby, Lovene, Mellby, Gillstad, Järpås, Örslösa och Tolsjö.

För dig som är mer intresserad av reningsprocessen vid våra två reningsverk mejla kommun@lidkoping.se eller ring kommunen på 0510-77 00 00

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan