Vårt vatten

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Teknisk Service, Vatten-Avlopp i Lidköpings kommun ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk.

Dricksvatten från de två vattenverken når varje dag cirka 36 000 abonnenter inom kommunen. Viss del levereras till Vara, Grästorp och Essunga. Varje dygn produceras det cirka 10 800 kubikmeter (m³) dricksvatten som distribueras till konsumenterna i Lidköpings kommun via 35 mil ledningar. En tvåbarnsfamilj förbrukar cirka 150 000 liter dricksvatten per år.

Värdena på vårt dricksvatten

Här kan du läsa vilka värden, det vill säga vilken kvalitet, vårt vatten har. Värdena i tabellen är medelvärden för 2019.

Lockörns vattenverk

Parameter
Enhet
Råvatten
Råda ås
Dricksvatten
utgående från vattenverket
Gränsvärden
för tjänligt
med anmärkning
Gränsvärden
för otjänligt
Vänern, medelmedelmedelDricksvatten hos användaren
Färgmg/l21<5<515 - Utgående dricksvatten
30 - Dricksvatten hos användaren
-
Turbiditet
FNU
4<0,10
0,11
0,5 - Utgående dricksvatten
1,5 - Dricksvatten hos användaren
-
Lukt
 
IngenIngen
Ingen
SvagTydlig eller mycket stark*
Konduktivitet
mS/m
9,0
6715
250-
COD
mg/l
3
0,62
1,2
4-
pH
 
7,5 7,48 8,0
<7,5 >9,010,5
HårdhetodH1,4 8,71,8-
Järn
mg/l
0,1<0,001
<0,001
0,100 - Utgående dricksvatten
0,200 - Dricksvatten hos användaren
-
Mangan
mg/l
<0,01
<0,00360,0018
0,050
Alkalinitet
mg/l
20216
44 -
-
Ammonium
mg/l
<0,01
0,01<0,01
0,5-
Nitritmg/l
<0,007<0,007
<0,007
Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10Nitrit (hos användaren) 0,5
Nitratmg/l
1,9 0,6
1,9
2050
Fluorid
mg/l
<0,21,35
<0,2
1,5
Klorid
mg/l
6,0 73
15
100-
Sulfat
mg/l
9,531 11
100-
Aluminium
mg/l
0,09<0,001
0,019
0,100-
Kalcium
mg/l
7 35
10
100
Magnesium
mg/l
1,412
2
30-
Natrium
mg/l
6,068
17
100-

* Gränsvärdet ska tillämpas när en tydlig främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten, eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande.

Läckö vattenverk

Parameter
Enhet
Råvatten
Dricksvatten
utgående från vattenverket
Gränsvärden för tjänligt med anmärkning
Gränsvärden för otjänligt
 
 
Vänern, medelmedelDricksvatten hos användaren
Färgmg/l20<515 - Utgående dricksvatten
30 - Dricksvatten hos användaren
-
Turbiditet
FNU
1,40,11
0,5 - Utgående dricksvatten
1,5 - Dricksvatten hos användaren
-
Lukt
 
IngenIngen
SvagTydlig eller mycket stark*
Konduktivitet
mS/m
8,212,7
250-
COD
mg/l
3,00,6
4-
pH
 
7,57,8
<7,5 >9,010,5
HårdhetodH1,31,3-
Järn
mg/l
0,040,0017
0,100 - Utgående dricksvatten
0,200 - Dricksvatten hos användaren
-
Mangan
mg/l
<0,003
<0,0080,050
Alkalinitet
mg/l
20 39-
-
Ammonium
mg/l
<0,01
<0,01
0,5-
Nitritmg/l
<0,007<0,007
Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10Nitrit (hos användaren) 0,5
Nitratmg/l
1,81,9
2050
Fluorid
mg/l
<0,2<0,2
1,5
Klorid
mg/l
6,313
100-
Sulfat
mg/l
9,48,9
100-
Aluminium
mg/l
0,070,027
0,100-
Kalcium
mg/l
7,17,5
100
Magnesium
mg/l
1,41,5
30-
Natrium
mg/l
6,516
100-

Lagar och regler som styr oss

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Detta är det regelverk är antaget av kommunfullmäktige och innehåller bland annat regler om inkoppling och användande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen.

SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten: För att säkerställa att dricksvattnet har bra kvalitet finns föreskrifter som dricksvattenproducenter och tillhandahållare måste följa. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedningen och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas, samt kvalitetskrav i form av gränsvärden för det dricksvatten som lämnar vattenverket (utgående dricksvatten) och som senare tappas ur kranen hos konsumenterna.

Här kan du läsa vilka värden, det vill säga vilken kvalitet, vårt vatten har. Värdena i tabellen är medelvärden för 2019.

Lockörns vattenverk

Parameter
Enhet
Råvatten
Råda ås
Dricksvatten
utgående från vattenverket
Gränsvärden
för tjänligt
med anmärkning
Gränsvärden
för otjänligt
Vänern, medelmedelmedelDricksvatten hos användaren
Färgmg/l21<5<515 - Utgående dricksvatten
30 - Dricksvatten hos användaren
-
Turbiditet
FNU
4<0,10
0,11
0,5 - Utgående dricksvatten
1,5 - Dricksvatten hos användaren
-
Lukt
 
IngenIngen
Ingen
SvagTydlig eller mycket stark*
Konduktivitet
mS/m
9,0
6715
250-
COD
mg/l
3
0,62
1,2
4-
pH
 
7,5 7,48 8,0
<7,5 >9,010,5
HårdhetodH1,4 8,71,8-
Järn
mg/l
0,1<0,001
<0,001
0,100 - Utgående dricksvatten
0,200 - Dricksvatten hos användaren
-
Mangan
mg/l
<0,01
<0,00360,0018
0,050
Alkalinitet
mg/l
20216
44 -
-
Ammonium
mg/l
<0,01
0,01<0,01
0,5-
Nitritmg/l
<0,007<0,007
<0,007
Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10Nitrit (hos användaren) 0,5
Nitratmg/l
1,9 0,6
1,9
2050
Fluorid
mg/l
<0,21,35
<0,2
1,5
Klorid
mg/l
6,0 73
15
100-
Sulfat
mg/l
9,531 11
100-
Aluminium
mg/l
0,09<0,001
0,019
0,100-
Kalcium
mg/l
7 35
10
100
Magnesium
mg/l
1,412
2
30-
Natrium
mg/l
6,068
17
100-

* Gränsvärdet ska tillämpas när en tydlig främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten, eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande.

Läckö vattenverk

Parameter
Enhet
Råvatten
Dricksvatten
utgående från vattenverket
Gränsvärden för tjänligt med anmärkning
Gränsvärden för otjänligt
 
 
Vänern, medelmedelDricksvatten hos användaren
Färgmg/l20<515 - Utgående dricksvatten
30 - Dricksvatten hos användaren
-
Turbiditet
FNU
1,40,11
0,5 - Utgående dricksvatten
1,5 - Dricksvatten hos användaren
-
Lukt
 
IngenIngen
SvagTydlig eller mycket stark*
Konduktivitet
mS/m
8,212,7
250-
COD
mg/l
3,00,6
4-
pH
 
7,57,8
<7,5 >9,010,5
HårdhetodH1,31,3-
Järn
mg/l
0,040,0017
0,100 - Utgående dricksvatten
0,200 - Dricksvatten hos användaren
-
Mangan
mg/l
<0,003
<0,0080,050
Alkalinitet
mg/l
20 39-
-
Ammonium
mg/l
<0,01
<0,01
0,5-
Nitritmg/l
<0,007<0,007
Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10Nitrit (hos användaren) 0,5
Nitratmg/l
1,81,9
2050
Fluorid
mg/l
<0,2<0,2
1,5
Klorid
mg/l
6,313
100-
Sulfat
mg/l
9,48,9
100-
Aluminium
mg/l
0,070,027
0,100-
Kalcium
mg/l
7,17,5
100
Magnesium
mg/l
1,41,5
30-
Natrium
mg/l
6,516
100-

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan