Frågor och svar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här samlar vi tips på vad du bör tänka på när du använder vatten och avlopp i din vardag.

När vi använder vatten gör vi ett lån av naturen. Det är därför viktigt att vi hanterar vattnet på rätt sätt och lämnar tillbaka det i ett gott skick. Hälso- och miljöfarliga ämnen bryts dock inte ner på avloppsverket utan följer med ut i sjön eller hamnar i avloppsslammet. Det är därför viktigt att vi alla tänker på vad vi slänger i avloppet.

Frågor och svar om vattenkvalitet

Här kan du läsa svar på några vanliga frågor om dricksvatten och dricksvattenkvalitet.

Varför är vattnet vitt eller grått?

Att vattnet är vitt eller grått beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Vattnet är gult eller brunt. Vad beror det på?

Dricksvattnet kan vid enstaka tillfällen vara gult eller brunt. Det beror på att små järn- eller rostpartiklar av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast så försvinner färgen om du spolar en stund, cirka 5 minuter. Spola med kallt vatten. Kvarstår problemen ska du ta kontakt med Lidköpings kommun. Färgat vatten av detta slag är inte farligt, men det är en teknisk störning som bör åtgärdas. Tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas.

Vattnet är grönt. Vad gör jag då?

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att värmeväxlaren läcker. För att upptäcka läckor tillsätts ett grönt ämne, pyranin till fjärrvärmevattnet. Ämnet är helt ofarligt. Kontakta din fastighetsskötare.

Vattnet luktar eller smakar dåligt – varför och vad gör jag?

Dricksvattnet kan ibland av olika anledningar smaka eller lukta annorlunda. Det är inget farligt utan brukar lösa sig av sig själv eller genom att du spolar en stund i kranen.

Vissa perioder får vi klagomål på smak-eller luktförändringar på dricksvattnet. Smak- och luktförändringarna beror på att vi har bytt desinfektionsmedel i reningsprocessen. Den nya kemikalien, som används av de flesta vattenverk, har lett till en reaktion med den så kallade biofilmen som bildas på insidan av vattenledningarna. Det är inget farligt, men det har gjort att man periodvis kan uppleva en förändrad lukt och smak på vattnet. För att rätta till detta håller Vatten-Avlopp på att spola rent i vattenledningarna i centrala Lidköping. Under hösten 2016 spolades ledningarna i Nya Staden och under hösten 2017 sker spolning i Gamla Staden.

Sedan bytet av desinfektionsmedel har vattnet blivit känsligare för att vara stillastående i ledningarna. Det kan därför hjälpa om du spolar en stund i kranen med kallt vatten så att det blir en bra omsättning på vattnet i fastigheten.

Även variationer i kvalitet på Vänervattnet som kommer in till vattenverket kan påverka smak och lukt. Variationerna beror främst på väder och vind, men för att vi ska kunna bemöta variationerna på ett bättre sätt håller vi på att installera en ny processdel på Lockörns vattenverk. Installationen beräknas vara färdig sommaren 2017.

Vattnet smakar eller luktar klor

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer ute i ledningsnätet kloreras vattnet som kommer från vattenverket. Är du van vid oklorerat vatten eller har ett känsligt luktsinne, kan du uppleva att vattnet ibland har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet, avdunstar kloret och doften minskar.

Vilka gränsvärden finns det för dricksvatten?

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnets kvalitet. Gränsvärdena är satta för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tre-gradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På livsmedelsverkets webbsida kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Hur kontrollerar Lidköpings kommun kvaliteten på dricksvattnet?

Kommunen kontrollerar dricksvattnet enligt ett fastställt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Analysresultaten följs upp och dokumenteras för att säkerställa god kvalitet.

Mjukt vatten – låg dosering av tvättmedel

Hårdhet är ett värde för vatten som består av summan av kalcium och magnesiumjoner. I Lidköping är vattnet mjukt och ligger runt 2-3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att du kan använda den lägsta doseringen tvättmedel vid disk och tvätt.

Vad får jag spola ner i toaletten?

I toaletten får du endast spola ner toalettpapper och det som passerar kroppen. Om du spolar ner andra saker i toaletten kan de fastna i rören och orsaka stopp.

Vid stopp i avloppsnätet riskerar du och dina grannar att få in avloppsvatten i huset och det kan uppstå vattenskador. Även om sakerna inte orsakar stopp kommer kostnaderna för avloppsreningen att bli högre när sakerna måste samlas upp på reningsverket och forslas till förbränning.

Exempel på saker som du alltså inte ska spola ner i toaletten:

 • Bindor och tamponger
 • Bomull och bomullspinnar
 • Kondomer
 • Plåster
 • Snus
 • Hår
 • Kattsand
 • Tuggummi
 • Mediciner

Undvik spola ner fett i avloppet

Fett som du till exempel har använt vid matlagning ska inte spolas ner i avloppet. Även om det rinner ner när du spolar med varmt vatten, kommer det längre ner i rörsystemet att stelna och bilda beläggningar på insidan av rören. Beläggningarna kan växa och orsaka proppar och översvämningar som är kostsamma och tidskrävande att åtgärda.

Ta för vana att alltid torka ur din stekpanna med hushållspapper och släng det i soporna innan du diskar pannan. Om du har friterat eller av annan anledning ska göra dig av med en större mängd fett, låt det svalna och häll det i en plastflaska som du försluter och lämnar till Kartåsens avfallsanläggning. Om vi alla håller fettet borta från avloppet sparar vi både tid och pengar!

Mediciner och kemikalier

Kemikalier och mediciner får inte hällas ut i avloppet!

Kemikalier lämnar du på Kartåsens återvinningscentral och mediciner kan lämnas på ett apotek. Kemikalierna tar död på bakterierna i reningsprocessen och rinner igenom hela systemet för att slutligen hamna i Vänern eller avloppsslammet.

Handla miljömärkt

Organisationen Svenskt Vatten har sammanställt 24 åtgärder för en giftfri miljö. En del av dem gäller oss alla som konsumenter:

 • Handla miljömärkta textilier, bygg- och elektronikvaror samt smink och hygienprodukter. Titta efter Bra Miljöval, Svanen, EU-blomman och textilmärkningen Öko-Tex.
 • Fråga efter allvädersplagg och skor som inte innehåller högfluorerade impregneringsmedel. Köp impregneringsmedel och –spray som är fluorfri.
 • Köp inte kläder, kylskåp eller disk- och tvättmaskin som innehåller silver.
 • Köp inte tandkräm eller deodorant som innehåller triclosan.
 • Utnyttja din rätt att få veta om en vara innehåller över 0,1 viktprocent av de miljögifter som finns på kemikalielagen REACH:s kandidatlista.
 • Dammsug ordentligt. Det minskar påverkan av bromerade flamskyddsmedel, ftalater och högfluorerade föreningar via inandningsluften, och mängden miljögifter som spolas ut med skurvattnet.
 • Lämna elektronik och allt annat farligt avfall till återvinning.
 • Häll inte ut färgrester, kemikalier eller lösningsmedel i avloppet.
 • Lämna oanvända läkemedel till apoteket.

Mer information finns på svensktvatten.se eller i Broschyren Uppströmsarbete

Tvätta din bil i en biltvätt

När du ska tvätta din bil är det viktigt att du gör det på en biltvätt, och inte hemma på gatan eller i naturen. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Det handlar om olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester och dessa är mycket skadliga för både människor och miljön.

Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. På biltvättar samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Här kan du läsa svar på några vanliga frågor om dricksvatten och dricksvattenkvalitet.

Varför är vattnet vitt eller grått?

Att vattnet är vitt eller grått beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Vattnet är gult eller brunt. Vad beror det på?

Dricksvattnet kan vid enstaka tillfällen vara gult eller brunt. Det beror på att små järn- eller rostpartiklar av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast så försvinner färgen om du spolar en stund, cirka 5 minuter. Spola med kallt vatten. Kvarstår problemen ska du ta kontakt med Lidköpings kommun. Färgat vatten av detta slag är inte farligt, men det är en teknisk störning som bör åtgärdas. Tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas.

Vattnet är grönt. Vad gör jag då?

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att värmeväxlaren läcker. För att upptäcka läckor tillsätts ett grönt ämne, pyranin till fjärrvärmevattnet. Ämnet är helt ofarligt. Kontakta din fastighetsskötare.

Vattnet luktar eller smakar dåligt – varför och vad gör jag?

Dricksvattnet kan ibland av olika anledningar smaka eller lukta annorlunda. Det är inget farligt utan brukar lösa sig av sig själv eller genom att du spolar en stund i kranen.

Vissa perioder får vi klagomål på smak-eller luktförändringar på dricksvattnet. Smak- och luktförändringarna beror på att vi har bytt desinfektionsmedel i reningsprocessen. Den nya kemikalien, som används av de flesta vattenverk, har lett till en reaktion med den så kallade biofilmen som bildas på insidan av vattenledningarna. Det är inget farligt, men det har gjort att man periodvis kan uppleva en förändrad lukt och smak på vattnet. För att rätta till detta håller Vatten-Avlopp på att spola rent i vattenledningarna i centrala Lidköping. Under hösten 2016 spolades ledningarna i Nya Staden och under hösten 2017 sker spolning i Gamla Staden.

Sedan bytet av desinfektionsmedel har vattnet blivit känsligare för att vara stillastående i ledningarna. Det kan därför hjälpa om du spolar en stund i kranen med kallt vatten så att det blir en bra omsättning på vattnet i fastigheten.

Även variationer i kvalitet på Vänervattnet som kommer in till vattenverket kan påverka smak och lukt. Variationerna beror främst på väder och vind, men för att vi ska kunna bemöta variationerna på ett bättre sätt håller vi på att installera en ny processdel på Lockörns vattenverk. Installationen beräknas vara färdig sommaren 2017.

Vattnet smakar eller luktar klor

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer ute i ledningsnätet kloreras vattnet som kommer från vattenverket. Är du van vid oklorerat vatten eller har ett känsligt luktsinne, kan du uppleva att vattnet ibland har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet, avdunstar kloret och doften minskar.

Vilka gränsvärden finns det för dricksvatten?

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnets kvalitet. Gränsvärdena är satta för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tre-gradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På livsmedelsverkets webbsida kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Hur kontrollerar Lidköpings kommun kvaliteten på dricksvattnet?

Kommunen kontrollerar dricksvattnet enligt ett fastställt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Analysresultaten följs upp och dokumenteras för att säkerställa god kvalitet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan