Kartåsens återvinningscentral

Till Återvinningscentralen kan du som privatperson och boende i Lidköpings kommun lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning.

Öppettider

07.00 till 19.00 idag

Företag och verksamheter

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.

Karakterisering krävs för att lämna till deponi

För att lämna avfall till deponi ska Avfallsdeklaration och karakterisering görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.
Alla priser är exkl. moms

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.

Avfall

Kr/ton

Pris

Verksamhetsavfall till ÅVC

Kr/ton

850 kr

Avfall till sortering

Kr/ton

1 380 kr

Deponirest

Kr/ton

943 kr

Kompostfraktion

Kr/ton

410 kr

Asfaltskrot

Kr/ton

40 kr

Aska (ej värmeverk)

Kr/ton

1 020 kr

Gips till återvinning

Kr/ton

850 kr

Stubbar

Kr/ton

890 kr

Tryckimpregnerat trä

Kr/ton

1 295 kr

Metallskrot

Kr/ton

- kr

Asbestavfall

Kr/ton

920 kr

Tegel

Kr/ton

250 kr

Wellpapp

Kr/ton

- kr

Betongskrot

Kr/ton

250 kr

Ris till flisning

Kr/ton

- kr

Viflis (obehandlat trä till flis)

Kr/ton

- kr

Trä till flis

Kr/ton

- kr

Ledningsspolning, industriellt avloppsvatten

Kr/ton

495 kr

Rensbrunnar och sandfång

Kr/ton

295 kr

Måtligt förorenade jordar (upp till farligt avfall)

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklartion och analysrapport.


Kontakta Kartåsens avfallsanläggning för mer information och pris

Pris per styck


Avgift vågkort

60 kr

Publicerad:

Senast uppdaterad: