Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt för funktionshindrade att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Vem kan söka bidrag?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.
 • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har ett tillfälligt funktionshinder.
Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut eller i vissa fall läkare.

Du kan få bidrag för

 • ta bort tröskel
 • olika anpassningar i köket
 • montering av en ramp

Om du flyttar till en ny bostad

Om du flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bidrag för att göra anpassningar begränsade. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till de funktionshinder du har.

Du kan inte få bidrag för

 • normalt underhåll eller reparationer
 • eftersatt underhåll
 • tekniska brister, till exempel fukt- eller mögelskador
 • anpassning som är en del i en större upprustning av bostaden
 • lösa inventarier
 • till hjälpmedel.

Lov från fastighetsägaren

Fastighetsägaren måste alltid godkänna att anpassningen utförs i din bostad. Skriftlig ägarmedgivanden krävs alltid.

Hjälp med att beställa

Handläggare för bostadsanpassningsbidraget kan hjälpa till att beställa anpassningen som du fått bidrag för. Då behöver du ge handläggare en fullmakt. Blankett för fullmakt hittar du till höger på sidan.

Så här ansöker du om bostadsanpassning

Du ansöker om bostadsanpassning via självservice.länk till annan webbplats

Detta ska ansökan innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • Intyg om funktionshinder
 • Fullmakt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: