Bolagisering av Teknisk Service

Lidköpings kommun har genomgått en omorganisation och i samband med detta bolagiseras de verksamheter som tidigare har legat under teknisk servicenämnd, med andra ord Lidköping Bredband, Lidköping Elnät, Renhållningen och Vatten-Avlopp.

Från och med 1 april

Från och med 1 april kommer verksamheterna att ingå i bolaget Lidköping miljö och teknik AB och ha dotterbolaget Lidköping elnät AB för att leva upp till kommande lagkrav.

Detta kommer inte innebära några större skillnader för dig som kund, men det finns några förändringar som kan vara bra att känna till. På denna sida samlar vi lite vanliga frågor och svar kring bolagiseringen.

Som följd av regleringen av EU:s inre marknad kring el behöver elnätsverksamhet hållas organisatoriskt åtskild från annat, vilket kräver att ett separat aktiebolag bildas för den sakens skull. (Kan tilläggas att Lidköping Elnät är det sista elnätet i Sverige som ligger i kommunal förvaltning idag.)

För att uppnå samordningsvinster och lösa det praktiska utförandet i verksamheten organiseras Lidköping Elnät AB som ett dotterbolag till Lidköping Miljö och Teknik AB, därmed bolagiseras hela förvaltningen. Det är inte ovanligt att denna typ av verksamheter ligger i bolagsform i kommuner av denna storlek.

Från och med 1 april kommer du att kunna besöka Lidköping miljö och tekniks nya webbplats, www.lidkopingmiljoochteknik.se. Där kommer du att kunna hantera dina ärenden digitalt, läsa mer om våra verksamheter och ta del av aktuella händelser med mera. Detsamma gäller Lidköping elnäts webbplats, www.lidkopingelnat.se.

På samma sätt som idag kommer det gå att vända sig till kommunens Kontaktcenter, 0510-77 00 00. Det kommer även gå att nå oss via e-post på limtab@lidkoping.se eller lidkopingelnat@lidkoping.se

Vi kommer att fortsätta skicka ut sms och lägga ut information på hemsidan (både kommunens och vår egna) om planerade och akuta avbrott i våra verksamheter. Detta går till precis som det gör idag genom den SMS-tjänst som kommunen tillhandahåller.

Har du inte anmält dig till denna tjänst – gör det här:

Om du idag får din faktura via post, e-post, e-faktura eller via Kivra kommer du fortsättningsvis få den på samma sätt. Har du digital brevlåda via Mina meddelanden/Min myndighetspost kommer din faktura att komma i posten istället.

OBS! Har du en digital brevlåda via exempelvis Kivra och har avanmält att få fakturor från Lidköpings kommun den vägen, kommer fakturor från Lidköping miljö och teknik AB eller Lidköping elnät AB ändå att hamna där. När första fakturan är skickad kan du avanmäla bolaget som avsändare om så önskas.

Vill du ändra leveranssätt av din faktura kan du enkelt anmäla detta via vår e-tjänst som finns på kommunens hemsida under Självservice.

I och med förändringen kommer det även vara nya organisationsnummer på fakturorna, men ni fortsätter att betala till samma bankgiro som ni har gjort förut.

Du som betalar via autogiro kommer att få separat information om förändringen som sker.

De regelverk som ligger till grund för taxorna idag kommer fortsätta att gälla.

Ni som är leverantörer kommer att bli kontaktade genom specifika informationsutskick de närmaste dagarna. Ni är annars välkomna att ringa kommunens Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller höra av er via e-post till tekniskservice@lidkoping.se

All vår personal kommer att arbeta inom Lidköping miljö och teknik AB, och vi kommer att bedriva våra verksamheter inom vatten, avlopp, avfall, återvinning, elnät och bredband precis som vanligt. Vi kommer få ett nytt utseende där loggan är central, men det kommer även att framgå vilken enhet personalen arbetar för.

Den nya logotypen, som du kommer att se på våra fakturor, vår hemsida och fordon exempelvis, ser ut så här:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: