Framtidens Framnäs

Framtidens Framnäs

Framnäsområdet kommer att genomgå en omvandling. Området ska bli än mer attraktivt och utvecklingen ska säkerställa närheten till Vänern och alla dess goda värden. På denna sida kommer vi att löpande kommunicera den utvecklingen.