Lidköping på plats 30 i årets miljörankning

I samband med konferensen Hållbar kommun presenterades i dag tidningen Aktuell Hållbarhets kommunrankning, Miljöbästa kommun, för 13:e gången. Kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år och syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet.

Sedan 2019 delas pris ut i de tre kategorierna storstäder och storstadsnära kommuner, större städer och kommuner nära större städer samt mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Lidköping deltar i kategorin Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner och hamnar alltså på en 30:e plats i totalen. Dessutom hamnar Lidköpings Kommun på en hedrande 6:e plats i sin kategori där Västervik toppar listan.

- Jag är väldigt glad och stolt i dag. Det är alltid intressant att jämföra sig med andra kommuner och det är så roligt att få bekräftelse på om vi är på rätt väg. Vi gör mycket inom miljöområdet och vi vill göra mer, säger Yvonne Träff, miljöstrateg Lidköpings kommun.

Rankningen Miljöbästa kommun 2021 består av tre delar, en enkätdel och en genomgång av extern data samt sedan i fjol också en del kopplad till data om kommunernas utsläppsnivåer, samt förändringstakt av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Genom det regionala initiativet Klimatlöftet 2021 minskar kommunen sina utsläpp av växthusgaser, bland annat tack vare aktiva val i kommunens upphandling och minskad klimatpåverkan från våra varu- och persontransporter. I samhällsplaneringen arbetar Lidköping bland annat för att bevara eller skapa nya värdefulla naturmiljöer som gynnar biologisk mångfald och ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Kommunen förbättrar kontinuerligt möjligheterna för invånaren att gå och cykla och få lite vardagsmotion. Det har också arbetats mycket med vattenkvalitet och mätningar av förekomsten av mikroplast, läkemedel och narkotika har genomförts.

Den nyligen genomförda enkäten, där kommunerna har svarat på 24 frågor, rör allt från transporter till livsmedel och stadsplanering. Resultatet sätts sedan samman med aktuell data från ett flertal olika källor, bland annat från Vattenmyndigheten, SCB och Avfall Sverige. Rankningen har i år haft en mycket hög svarsfrekvens. 84 procent av kommunerna har svarat på enkäten. Vilket stärker Lidköpings placering ytterligare.

- Framgångsreceptet för Lidköpings placering i årets miljörankning är målmedvetenhet, en handlingskraftig kommunorganisation och höga politiska ambitioner. Jag är stolt över vårt miljöarbete. Det är ett gemensamt arbete som sträcker sig över hela kommunen och som är helt i linje med vår vision en hållbar och välkomnande kommun, säger Frida Nilsson(C), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Lidköping tappar fem plceringar sedan förra året men är fortfarande bäst i Skaraborg. Samtidigt är Malmö i år tillbaka som miljöbästa kommun för fjärde gången.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: