Samhällsbyggnadsfrukost för företagare inom byggbranschen genomfördes digitalt

Idag var det återigen dags för Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping för exploatörer, byggare och fastighetsägare. På grund av rådande läge genomfördes mötet digitalt.

Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping

Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping

Lägesbild

Drygt 70 personer fanns uppkopplade. För programmet stod plan- och trafikchefen Tora Gustavsson, mark- och exploateringschefen Björn Jonsson och samhällsbyggnadschefen Urban Olsson.

Agendan för morgonen var att ge en lägesbild över det pågående arbetet med den fördjupande översiktsplanen, vad områdesplaner är och även lite om vad som är aktuellt inom samhällsbyggnadsområdet.

Morgonens gäst var Lars Bonander, projektutvecklingschef på Swebostad. Lars berättade utifrån sitt perspektiv om hur det fungerar att bygga bostadsrätter i Lidköping.

– Absolut finns det förutsättningar att öka, men det kommer att vara viktigt framåt från allas håll att se till att inte kostnaderna ökar för fort för att bygga eller att för likvärdiga projekt startar samtidigt, var ett av budskapen som Lars förmedlade.

– Ambitionen med dessa möten är att vi har en långsiktig och god dialog med aktörerna som är med och bygger Lidköping och att visa på de möjligheter som finns här i Lidköping samt bredda perspektiven för deltagarna, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.

– Det optimala är förstås att ha möjligheten att träffas fysiskt och samtidigt skapa möjlighet för nätverk företagen, politiker och tjänstepersoner emellan, men det är viktigt att vi har en kontinuitet i träffarna och då är den digitala lösningen det bästa för alla, avslutar Urban.

Syftet med dessa återkommande träffar är att utveckla en långsiktig dialog med branschen för att öka bostadsbyggandet i Lidköping. Detta är en resa tillsammans för att nå kommunens målbild att Lidköping ska växa till 45000 invånare år 2030.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: